Gå til innhold

Kommuneplanen

Kommuneplanens arealdel 2014-2026er nå lagt ut til høring og til offentlig ettersyn

 

 

Høringsfrist: 8.mai

 Høringsdokumenter:

 

Høringsdokumentene er også tilgjengelige i kommunetorget på rådhuset til gjennomsyn.

 

Kontaktinformasjon:

Har du spørsmål om planforslaget kan disse rettes til:

Marianne Hjorth – tlf. 33 78 03 20

  

Høringsuttalelser sendes:

Svelvik kommune, Postboks 40, 3061 Svelvik

eller e-post

Alle høringsuttalelser bes merket med ”Høringsinnspill kommuneplanens arealdel” og undertegnes med fullt navn.

 

 Aktiviteter i høringsperioden:

Informasjonsmøte – for alle interesserte

Informasjon om planen og mulighet for å stille spørsmål

Mandag 31.mars kl.19-20 i Kommunestyresalen, Svelvik rådhus.

Kort presentasjon av innholdet i kommuneplanens arealdel

 

Temamøter – for alle interesserte

Mer inngående orientering, og dialog om enkelttemaer fra arealdelen

 

Torsdag 3.april kl.19-21 på Gamle Frithjof, Svelvik sentrum.

Tema: Svelvik skal vokse – hva er de gode strategiene?

Medarrangør: Svelvik Senterparti

 

Mandag 28.april kl.19-21 på Gamle Frithjof, Svelvik sentrum.

Tema: Sentrum

Medarrangør: Svelvik Handelsstandsforening

 

Mandag 5.mai kl.19-21, allmøte på Tangen skole.

Tema: Syvertsvolden

Arrangør: NMU Nesbygda, med bistand fra Svelvik kommune

 

Gjestebud

Gjestebud er en medvirkningsform hvor såkalte gjestebudverter inviterer gjester hjem for å diskutere konkrete temaer. Svelvik kommune tok i bruk metoden, med stort hell, for første gang i forbindelse med høringen til kommuneplanens samfunnsdel. Det er ønske om en ny runde i forbindelse med arealdelen. Denne gangen settes det fokus på hva som kan være egnede boformer, boligtyper og lignende for unge og eldre, og om arealdelens strategier er gode for å øke antall unge tilflyttere og for å skape sirkulasjon i boligmassen.

 

Har du lyst til å stille som gjestebudvert, kontakt Eirin Bråten Nygård 

 

Veien videre

Etter høringsperioden vil administrasjonen behandle innspillene før endelig arealdel behandles i kommunestyret 16. juni 2014.

0 ledige stillinger
Publisert04.04.2011 12:22
Sist endret28.03.2014 11:38
Webredaktør: