Vi har startet med vårfeiingen. Det er mer strøgrus på veiene enn vanlig, så ryddingen vil ta noe lengre tid. Vi skal være ferdig i god tid før Tour og Norway og 17. mai, sier folka i Vei og park.

Politikk og lokaldemokrati

Følg med i lokalpolitikken i Svelvik. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Møtekalender

Aktuelt fra Svelvik

Flere aktuelle saker

Høringer og kunngjøringer

Flere høringer og kunngjøringer