Velkommen til byggesaksdag den 20. juni på rådhuset. Det er 50% reduksjon i gebyret på saker som behandles denne dagen.

Politikk og lokaldemokrati

Følg med i lokalpolitikken i Svelvik. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Møtekalender