Min personlige side

Se dine innsendte byggesaker, vannforbruk, mm.
Tjenesten krever sikker innlogging via ID-porten

Logg inn og gå til Min personlige side

Min kommunale side

Velkommen til Svelvik kommunes innsyns- tjenester! Her kan du søke på byggesaker i kommunen, eller logge deg på din personlige side.

Du finner også Fronter for foresatte her etter at du har logget deg på "Min personlige side".

Les Svelvik kommunes Personvernavtale før innlogging.

Logg inn via ID-porten
Meld fra til kommunen