1 til 10 av 123

RSS

Vi bygger nye kommunale boliger

Svelvik kommune bygger nye kommunale utleieboliger og avlastningsleiligheter i Lille Åsgaten 3. Vi inviterer til innspills- og informasjonsmøte og vi vil besøke nabolaget.

Sist endret:

Vil bli bedre på samarbeid med pårørende

Buskerud Kommunerevisjon IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon ved Svelvik sykehjem og i hovedsak er det mange oppløftende funn. Men når det gjelder kommunikasjonen og samhandlingen med pårørende har vi et forbedringspotensial.

Sist endret:

Bli besøkshjem

Svelvik barneverntjeneste har behov for et besøkshjem til et sjarmerende søskenpar på 4 og 5 år.

Sist endret:

Ny politikontakt i Svelvik

Thomas Kiil Brun-Pedersen er nytilsatt som politikontakt for Svelvik, og overtar etter Morten Almsbakken.

Sist endret:

Nye gatenavn på plass fra juni

Prosessen med å endre gate- og veinavn er snart fullført. I løpet av juni skal nye skilt være på plass og arkivregistrene endret. Den første store prosessen som en følge av kommunesammenslåingen nærmer seg fullført.

Sist endret: