1 til 10 av 130

RSS

Komplett liste over veinavn

Under viser vi en komplett liste over vei- og gatenavn som endres. Det er Posten som bestemmer postnummerering i Norge. Så langt har vi ikke fått opplysninger om at de endres i ny kommune.

Sist endret:

Vellykkede oppgaveutvalg

Eva Sørensen og Jacob Torfing ved Roskilde Universitet har nå evaluert oppgaveutvalgene i Svelvik i perioden 2017 – 2018. Rapporten konkluderer med at det er mye å vinne på å etablere oppgaveutvalg.

Sist endret:

Fra navnejobb til nyskilting

I disse dager pakkes en forsendelse med nye veinavnskilt ut. Nå skal gatenavnprosjektet i nye Drammen omsettes i praksis.

Sist endret:

Vanningsrestriksjoner for 2019

Svelvik kommune minner om at det er vanningsrestriksjoner med spreder hele året, og at hagevanning med slange/spreder kun er tillatt enkelte kvelder i uka.

Sist endret:

Kulturprisen for 2019

Svelvik kommunes kulturpris deles ut hvert år under Svelvikdagene. Fristen er nå dessverre gått ut for å sende inn forslag på kandidater.

Sist endret:

Markering av frigjørings- og veterandagen 8.mai

Ordføreren inviterer til markering av frigjørings- og veterandagen 8.mai. Alle innbyggerne inviteres til den offisielle markeringen som finner sted på Batteriøya kl. 18:00. Som veteransoldat hjemmehørende i Svelvik er du spesielt invitert til markeringen.

Sist endret:

Temakveld om oppvekstmiljøet til ungdommen i Svelvik - avlyst

Arrangementet er avlyst på grunn av sykdom. Arrangementet vil bli gjennomført på nytt høsten 2019. Ønsker du å vite litt mer om hvordan det er å vokse opp og være ungdom i Svelvik? Lurer du blant annet på hva ungdommene i Svelvik kan oppleve på arenaer der det er få voksne til stede? Da har du mulighet til å få vite mer på temamøtet med ny politikontakt i Svelvik 7.mai.

Sist endret: