1 til 10 av 66

RSS

Regnskap for 2017

Rådmann Leif-Arne Steingrimsen orienterte tirsdag 13.02.2018 formannskapet om regnskapsresultatet for 2017. Netto driftsresultat i 2017 ble på 18 millioner kroner og et regnskapsmessig mindreforbruk på 4,55 millioner kroner. Driftsresultatet for 2017 betød at Svelvik kommune betaler ned akkumulert underskudd fra tidligere år som avtalt. Kommunen vil være ute av ROBEK-registeret etter 2018, som planlagt, og eiendomsskatten avvikles i juli 2018.

Sist endret:

Rådmann Steingrimsen går til Nye Drammen

Steingrimsen skal jobbe med økonomi og etablering av styringssystemer for den nye kommunen. Tiltredelsestidspunkt er ikke avklart og det blir en glidende overgang.

Sist endret:

Vi bedrer tilgjengeligheten

En arbeidsgruppe i Svelvik kommune jobber med å systematisere, samordner og prioritere tiltakene innenfor universell utforming. For personer med nedsatt funksjonsevne er tilgjengelighet en viktig faktor for deltakelse i samfunnet. Kommunen har i 2017 utført flere tiltak for å bedre tilgjengeligheten for alle.

Sist endret:

Drømmestipendet 2018

Drømmestipendet består av 100 stipender à 15 000 kroner. Søknadsfrist 1. februar 2018.

Sist endret:

Planlegger skatepark

Svelvik kommune planlegger å bygge en skatepark i betong, og du kan være med og påvirke. Brukermedvirknings møte på Svelvik ungdomsskole mandag 08. januar 2018 kl. 18:00.

Sist endret:

Løyper i Svelvikmarka

Vei, park og friluft melder om preparerte løyper i Båsen, lysløypa på Ebbestad, Berger og Skallan-jordet. Det er ikke kjørt løyper mot Svanevannet enda, men det er preparert mot Røysjø.

Sist endret: