Elever som søker innen 1. juni blir prioritert. De som ikke får plass umiddelbart settes på venteliste, og får tilbud om plass så snart noe blir ledig.