Nye åpningstider for NAV Svelvik

MANDAG - ONSDAG er det åpent mellom kl. 10:00 - kl. 15:00

FREDAG er det åpent mellom kl. 10:00 - kl. 14:00

TIRSDAG OG TORSDAG
På tirsdag og torsdag vil det kun være åpent for forhåndsavtalte samtaler.
Ved akutt behov for samtale kan du henvende deg på Borgertorget, eller ringe telefon 55 55 33 33.