Synnøve Sæther og Dagny Nordal Pedersen.

Dagny Nordal Pettersen og Synnøve Sæther, henholdsvis tjenesteleder og assisterende tjenesteleder i Helse og omsorg, presenterte nye og ærlige tanker på budsjettmøte for politikere den 23. mai 2017.

Det er ikke å stikke under en stol at koordineringen av tjenester for innbyggere med sammensatte problemstillinger er noe som nesten alle kommuner sliter med. For de som har kontakt med kommunen på grunn av dette er det ikke uvanlig å trenge veiledning, eller hjelp fra flere tjenester. Det å koordinere personenes behov på en bedre måte ønsker Pettersen og Sæther å gjøre noe med.

Det legges ned flere plasser i spesialhelsetjenesten (den delen av Norges helsevesen som har ansvar for fysiske sykdommer og psykiatriske sykehus). Det betyr at kommunene i større grad selv må sørge for å ivareta disse pasientene. Det betyr ikke at alle plassene i spesialhelsetjenesten blir lagt ned. 

Samhandlingsreformen, som kort fortalt er rett behandling, på rett sted, til rett tid, innbefatter nå også rus og psykiatri. Det er en oppgaveforskyvning fra stat til kommunene.

-  Det er et oppstykket oppgaveansvar, innad i kommunen, når det gjelder de komplekse og sammensatte sakene, sier Synnøve Sæther.

- Og vi trenger å rigge oss slik at folk som tenker utenfor boksen får handlingsrom for å løse komplekse problemstillinger sammen med brukerne. I dag er vi mer låst til avdelinger eller oppgaver, fortsetter assisterende tjenesteleder.

Pettersen og Sæther ser for seg et «hus» med døgnkontinuerlig drift, der brukerne kan få et helhetlig tilbud.

Tankene de presenterte for de folkevalgte tok opp gamle problemstillinger i forhold til kommunale boliger. Utredningsjobber som tidligere er gjort i forhold til boliger, blir viktig å se på igjen. Boligsosiale utfordringer handler ikke bare om å bygge boliger, men å koordinere sammensatte tjenester.

Spørsmålet ble også hvordan vi skal løse boligsosiale eller komplekse utfordringer da vi går inn i en storkommune?

 -  Vi vet at folk vil bo der de bor, derfor må vi løse det her i Svelvik, sier Pettersen.  

De ønsker at riktig og profesjonell hjelp skal finnes i Svelvik, og at vi i mye mindre grad overlater dette til spesialhelsetjenesten.

Helseledelsen i kommunene var tydelige på at de ser et økt etterspørsel etter praktisk bistand og opplæring, og at det er utfordringer med de ressursene som er til rådighet i dag. Det må derfor ses på andre måter å jobbe på.

- Vi er allerede i gang, vi har opprettet en avdeling som tar for seg mestring og aktivitet, sier tjenesteleder.  Vi har et storsatsning på forebyggende arbeid, fortsetter hun.

Kommunen har kompetanse, men boligsosiale tilbud er ikke godt nok forankre, og de som trenger denne hjelpen kan falle mellom flere tjenester.

Det ble et åpent og ærlig møte mellom helseadministrasjonen og politikere og det var tydelig at denne åpenheten ble satt pris på.

Det blir spennende diskusjoner i kommunestyret framover da rammesaken skal opp 20. juni 2017.