25 ansatte i barnehager og skoler i Svelvik starter denne høsten på utdanningen som vil resultere i fagbrev som barne- og ungdomsarbeider våren 2019. Ved siden av å studere på kveldstid er alle i jobb i kommunens barnehager og skoler på dagtid.

Midler til videreutdanning

I et samarbeid med Fønix og Fagforbundet kan kommunen tilby utdanning til assistenter i barnehage og skole som ønsker å ta fagbrev. Tidligere har assistenter i andre sektorer fått tilbud om å ta fagbrev innenfor sine fagfelt.

Spente studenter

Første kurskvelden ble brukt til å reflektere over hvordan det vil bli å være student, samtidig som det skal bli tid til jobb, fritidsaktiviteter, familie og venner. Det blir utvilsomt et travelt år for studentene med forelesninger, pensumlesing og oppgaveskriving, men motivasjonen for å ta fagbrevet er stor. Flere av studentene har jobbet i barnehage og skole i mange år og besitter mye kompetanse, og de ser frem til å få dette formelt godkjent med et fagbrev.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Foto: Studenter fra barnehage og skole, og forelesere fra Fønix.

God kvalitet på tjenestene

-  Vi synes det er gledelig at så mange assistenter ønsker å ta fagbrev. Relevant og god faglig kompetanse gir gode tjenester til innbyggerne, sier Karen Tone Børsum som er kommunalsjef for oppvekt og utdanningstjenester. Hun ønsker alle studentene lykke til med studiene.

Foto: Pensumlitteratur til utdanningen som barne- og ungdomsarbeider.