Ny og bredere kunnskap, mer effekt av politiske prosesser og økt politisk handlekraft, er noen av de opplevelsene politikerne i Svelvik har fått ved innføringen av oppgaveutvalg i Svelvik kommune.

Våren 2017 ble det i Svelvik nedsatt tre oppgaveutvalg som en nyordning for å styrke lokalpolitikken. Hver av oppgaveutvalgene besto av fem politikere og ti innbyggere – alle med særskilt kunnskap eller behov. Utvalgene har vært fulgt med argusøyne av fire forskere som har laget en rapport om arbeidet.

Tirsdag 22. august klokka 15 vil professor Jacob Torfing fra Universitet i Roskilde presentere rapporten for medlemmer av formannskapet i Svelvik og andre interesserte. Samtidig vil oppgaveutvalgene også overlevere formannskapet sine rapporter.

- Målt i ettertid kan vi slå fast at positive forventninger stort sett er blitt innfridd, og at flere av bekymringene viste seg å være grunnløse, heter det i rapporten.

De tre oppgaveutvalgene har arbeidet med å utarbeide strategier innen områdene omdømme, velferdsteknologi og friluftsliv. Rapporten som tirsdag blir presentert, konkluderer med at arbeidet i oppgaveutvalgene har resultert i flere forslag og tiltak som tradisjonell saksgang ikke hadde fanget opp. Oppgaveutvalgene har fungert som arena for det som forskerne kaller samskapt politikkutvikling.

Det er de fire forskerne Jacob Torfing og Eva Sørensen, begge fra Universitetet i Roskilde, Marte Winsvold fra Universitetet i Oslo og Asbjørn Røiseland fra Nord Universitet i Bodø som står bak rapporten. Alle fire er anerkjente samfunnsforskere med bred og lang kompetanse.

STED: Kommunestyresalen, Svelvik rådhus
TID: Tirsdag 22. august klokka 15:00

Om det er spørsmål om rapporten, ta kontakt med:
Ordfører Andreas Muri: tlf.980 85 254
Anne Synøve Horten: tlf.977 54 445

Hele evalueringsrapporten «En ny politisk arbeidsform?» kan leses her