I kommunestyre møte den 30.10.18 orienterte rådmann Hans-Petter Christensen om forslag til årsbudsjett for 2019.

Rådmannen legger frem et forslag til justeringer basert på kommunestyrets vedtak i sak 68/17. Kommuneplanens handlingsdel 2018 – 2022 med budsjett 2018 og 2019 er fortsatt det gjeldende hoveddokumentet.

Rådmannens forslag ble offentliggjort tirsdag 30. oktober 2018 og ble fremmet som egen sak til kommunestyret etter forutgående behandling i råd og utvalg.

Årsbudsjett 2019 skal vedtas og økonomiplanen godkjennes som retningsgivende. Samlet investerihngsoiversikt for kommunene i Nye Drammen legges frem til orientering.
Det tas forbehold om at det kan skje endringer i forbindelse med ferdigstillelse av saksutredningen og foran utsendelse/publisering.