Tirsdag 23. mai var folkevalgte i Svelvik kommune samlet til budsjettseminar i kommunestyresalen.

Dette ble presentert under møtet (pdf)

På dagsorden var revidert nasjonalbudsjett for 2017 og kommuneøkonomiopplegget for 2018. For 2017 er det ikke store endringer i det økonomiske for kommunene, men lønnsveksten er nedjustert med 0,3% og skatteanslaget er nedjustert med 900 millioner kroner på landsbasis. For Svelvik kommune betyr dette at revidert nasjonalbudsjett ikke gir grunn til å endre budsjettet for 2017.

Kommuneopplegget for 2018 viser en vekst i de frie inntektene for Svelvik kommune med ca. 4 millioner kroner. Dette er midler som skal benyttes til å dekke opp endringer i befolkningssammensetningen (demografi), økning i pensjonsutgifter og eventuelle nye tiltak.

Særlige satsninger i 2018 fra regjeringens side er tidlig innsats i skole og barnehage, fortsatt opptrapping av tilbudet innen psykisk helse og rus, samt en styrking av det forebyggende arbeidet.

Helse og omsorg v/ tjensteleder Dagny N. Pettersen og assisterende tjenesteleder Synnøve Sæther presenterte nye tanker om komplekse problemstillinger i Helse og omsorg.