Du inviteres til byggesaksdag på Svelvik Rådhus onsdag 20.juni klokka 09:00 - 16:00. Du får 50% reduksjon i gebyret på saker som behandles denne dagen.

Byggesaksdag

Kommunens byggesaksbehandlere vil denne dagen behandle enkle byggesaker som ikke krever ansvarsrett. Det vil si:

  • oppføring/riving av tilbygg på inntil 50 m2 bebygd areal eller bruksareal
  • bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel (eller omvendt)
  • oppføring/riving av mindre frittliggende garasjer og uthus på inntil 70 m2 bebygd areal 
  • bruksareal og andre mindre tiltak som verandaer og lignende

Vi kan behandle saken dine dersom:

  • Ferdig utfylte dokumenter må innleveres på dagen ved personlig fremmøte.
  • Du må være tilstede under behandlingen slik at du løpende kan gi svar på spørsmål i forbindelse med saken.

Hvis du allerede har levert en sak til behandling, men ikke fått tillatelse ennå, vil vi kunne hente denne saken og behandle den på dagen hvis øvrige vilkår er tilstede.

For å få tillatelse på dagen må søknaden være komplett, fullstendig utfylt og minst omfatte:

Saker som ikke kan behandles

Bygging nær vann eller vassdrag som ikke er regulert til utbyggingsforhold vil ikke kunne behandles disse dagene da de krever politisk behandling.

For byggetiltak innenfor hensynsone for bevaring av kulturmiljø i kommuneplanen, må det foreligge uttalelse fra fylkeskommunen.

Tips, råd og nye blanketter

Les gjerne mer om hva som kreves av byggesøknaden i artiklene under plan, bygg og kart.

Hvis du synes at søknadsskjema og nabovarsel ser annerledes ut enn tidligere, så er det fordi vi har tatt i bruk forenklede og mer brukervennlige blanketter fra Dibk (Direktoratet for byggkvalitet). Les gjerne Dibk sin veiviser gjennom søknadsprosessen.

Det vil måtte påregnes noe ventetid mens sakene behandles, før godkjenning kan gis. Vi serverer derfor kaffe mens du venter! Benytt anledningen til å få godkjent byggeplanene nå, slik at arbeidene kan utføres i ferietiden.

Vel møtt til hyggelig byggesaksdag!