Onsdag 24. juli kl. 15-16: Kommunalsjef for Kultur og byutvikling møter deg på ByLab (adresse: Storgt. 53). Her kan du få informasjon om hva som er tenkt av innhold i satsingen for lokalt møtested i Svelvik kommunedel. Kommunalsjefen ønsker også å få dine innspill til hvilke aktiviteter det er ønsker om og behov for i lokalsamfunnet.

Dersom alt går etter planen, kan det rehabiliterte SBV (Svelvik Bys Vel/kinogården) stå klart som Byhus høsten 2021. ByLab er en teststasjon for det nye Byhuset. Hvilke aktiviteter fyller vi huset med? Hvilken informasjon trenger du og hva er du opptatt av? Hva bruker du kommunen til? Hvordan kan vi bidra til at ByLab/Byhus skal være en hyggelig møteplass? Kommunalsjefen viser deg skisser for Byhuset, informerer om hva som er tenkt av aktiviteter og inviterer deg til å komme med innspill på hva som er viktig for deg. Vi ønsker at du som innbygger skal være med på å forme vårt fremtidige Byhus.

 Målet med ByLab er å teste ut hvordan en sentral møteplass fungerer som en arena hvor innbyggerne kan få informasjon, medvirke, delta på felles aktiviteter, møte hverandre og få opplevelser som gir verdi i hverdagen. Dette kan f.eks. være forebyggende aktiviteter innen helse, konserter, lesesirkler, forfattertreff, arena for frivillighet, dialog med politikere og fagavdelinger i kommunen, aktiviteter for barn og unge, m.m. For at planen om utvikling av et levende sentrum i Svelvik skal realiseres, er det viktig at vi alle sammen fyller ByLab/Byhus med innhold og aktiviteter. Bruk ditt lokale sentrum!

I konseptet for knutepunkt i Nye Drammen kommune legges det opp til at innbyggerne skal ha et kontaktpunkt inn mot kommunen i hver kommunedel. Det nye Byhuset skal fungere som bindeleddet mellom nye Drammen og kommunedelen Svelvik, som består av Svelvik sentrum, Berger og Ebbestad. Vårt lokale knutepunkt  skal kombinere publikumsrettede offentlige tjenester med frivillige lag og foreninger og være et offentlig litteraturhus/bibliotek i sentrumskjernen. Biblioteket blir det sentrale midtpunkt, hvor innbyggerne i tillegg til å låne bøker, kan oppleve et moderne litteraturhus i tråd med den nye biblioteksloven. Dette gir mulighet til kulturarrangement, ambulerende/drop-in arbeidsplasser og møtelokaler for ulike grupper, både formelle og uformelle samlinger.

Kultur og byutvikling ønsker at Byhuset skal være en livsskapende samlingsplass som er identitetsskapende for Svelvik. Byhuset bidra til et levende sentrum og være et attraktivt møtested med kafémulighet. Svelvik kommune arbeider i fellesskap for å utvikle et publikumsvennlig samlingspunkt i sentrum, der innbyggere har mulighet for medvirkning og samskapning.  På ByLab/ i Byhuset skal innbyggere skal oppleve å bli møtt og hørt av kommunen. Send gjerne e-post med dine innspill med dine forslag til aktiviteter på ByLab til .