Jacob Torfing mente at hele kommune-Norge venter med stor interesse på det som nå skjer med oppgaveutvalgene i Svelvik.

Jacob Torfing

Foto: Jacob Torfing forsker ved Roskilde Universitetet.

Fire forskerne har evaluert kommunens jobb med oppgaveutvalg og eksperimentet eller forsøket er sett på fra politisk, administrativt og fra innbyggernes side.

- Målt i ettertid kan vi slå fast at positive forventninger stort sett er blitt innfridd, og at flere av bekymringene viste seg å være grunnløse, heter det i rapporten.
Jacob Torfing presenterte rapporten «En ny politisk arbeidsform?»

Oppgaveutvalgene

Med stort engasjement presenterte gruppene hvert sitt område. Én felles bekymring hadde de, og det var at arbeidet skulle stoppe her.

Fremtidens omsorgstjenester - Velferdsteknologi

Elise Ebbestad Kaasa

Foto: Elise Ebbestad Kaasa overleverte rapporten om velferdsteknologi.

For gruppen med velferdsteknologi var det 17 år gamle Elise Ebbestad Kaasa, som fikk æren av å avslutte. Hun visste ikke hva velferdsteknologi var da oppgaveutvalet startet sitt arbeide i januar.

- En påstand som har forfulgt meg som ungdom, gjennom hele oppgaveutvalget er, at hvis eldrebølgen ikke blir gjort noe med, så må hver tredje ungdom utdanne seg innenfor helse for at vi skal klare å dekke behovet, sa Elise Ebbestad Kaasa som også sitter i ungdommens kommunestyre og som går i andre klasse ved Sande VGS.

Rapporten til velferdsteknologi gruppa er en veiledning i hvordan vi kan få på plass det grunnleggende før vi investere i tekniske duppedittene innenfor velferdsteknologien.

Friluftsliv og rekreasjon

Generelt viser studier at godt tilrettelagte bo- og nærmiljøer med mulighet for variert lek og aktivitet, er sentralt for graden av fysisk aktivitet.
Denne gruppa anbefaler at det etableres en fagkoordinator for å sikre samordning og gjennomføring av tiltakene i temaplan for friluftsliv og rekreasjon.

Planen til Friluftsliv og rekreasjon inneholder oversikt over tiltak i forhold til hva som bør prioriteres de neste 4 årene.

Oppgaveutvalg for omdømme Svelvik 2020

Omdømmeprosjektet skal gjøre innbyggere i Nye Drammen kommune oppmerksom på, interessert i og bedre kjent med Svelvik. Oppgaveutvalget har valgt å avgrense Omdømmeprosjektet til områder hvor Svelvik skiller seg ut og er unik. Og det er ved å konsentrere tiltakene rundt: Sentrum, Fossekleiva og Berger kulturmiljø, frukt og bær og ikke minst saltvann sol og sommer.

De vil at verden skal oppdage at Svelvik er en av Norges viktigste frukt- og bærkommuner.
- Vi må vise mangefoldet av badeplasser i Svelvik, og sette i gang tiltak som synliggjøre dem bedre, heter det i rapporten som også inneholdt en idebank for hvert av områdene.

Her kan du lese generell infomrasjon om oppgaveutvalg.

Rapportene kan du lese her: