Torsdag inviterte Oppgaveutvalg for omdømme, Svelvik 2020, inn til et hyggelig møte der de ønsket noen avklaringer. De ville vite om Drammensere, Nedre Eikerværinger og Svelvikinger var enig i det som utvalget hadde kommet fram til så langt. De ville vite hvordan innbyggere i Drammen og Nedre Eiker skulle bli oppmerksom på, interessert i, og bedre kjent med Svelvik.

Kristin Surlien (H), leder av utvalget, ønsket velkommen og ga ordet til Inge Høyen (sp). Han presenterte den nylig gjennomførte opinionsundersøkelse der personer fra Drammen og Nedre Eiker ble spurt ulike spørsmål rund kjennskapen til Svelvik.

Hva forbinder du med Svelvik? Var ett av spørsmålene. 19 % svarte sørlandsidyll og 18 % mener at Svelvik er et koselig tettsted. Noe overraskende var det ingen som forbandt Svelvik med frukt og bær. Da er det altså en godt bevart hemmelighet at Svelvik har den største plommegården og den største morellgården i Norge. Byen ved strømmen var det 21 % som koblet med Svelvik. Og 36 % svarte at de sannsynlig eller svært sannsynlig ville bruke en søndag eller sommerdag i Svelvik. Men dessverre var det også hele 30 % som mente at det var svært usannsynlig at de ville gjøre det.

Saken fortsetter under bildet.

Cecilie Schilling "gikk og gikk" og børstet støvet av sangen til Lalla Carlsens

Rammen rundt møtet var det ingen ting å si på. Deilige fristelser fra lokal kafé og kraftfull sang av Cecilie Schilling i tillegg til mingling med innbygger i tre kommuner.  Selv med fint vær og fotballkamp var det ca. 40 som fant veien til kommunestyresalen og de fikk flere smakebiter på hva Svelvik har å by på.

Det var stor interesse for at Svelvikingene måtte bli mer synlige på Bondens marked, og kanskje også invitere til kokkekamp. Gjengangeren var at vi bør få større trykk på markedsføringen generelt og at Fossekleiva kultursenters arrangementene godt kan bli synlige i sentrum av Svelvik.  

Oppgaveutvalget for omdømme skal nå jobbe videre og gjøre seg klar for å presentere forslagene sine for formannskapet i Svelvik kommune i slutten av august.

Satte prikker

10 stemmer fikk hver og en av de frammøtte lov til å fordele