Drammensregionens brannvesen IKS melder at de ikke lenger vil drive med aktiv varsling av bedrifter for feiing av fyrkjeler.

Feierseksjonen foretar slike tjenester på bestilling. Feiing av fyrkjel kan bestilles på  eller telefon 32 04 44 40.

Benytter du e- post så husk å oppgi telefonnummer og adressen det gjelder.  

PRISER FOR IKKE LOVPÅLAGTE TJENESTER

Feiing av ildsteder og fyrkjeler. kr 778 eks. mva pr. time. (kr 972,50 inkl. mva)