16. august kl. 17:00 i Fossekleiva kultursenter på Berger (kart).

Fylkesmannen i Buskerud, Helen Bjørnøy inviterer til et felles kommunestyremøte for Nedre Eiker kommune, Drammen kommune og Svelvik kommune.  

Program:

  • Velkommen v/ Andreas Muri - ordfører i Svelvik kommune
  • Innlegg av Helen Bjørnøy, fylkesmann i Buskerud og Per Arne Olsen, fylkesmann Vestfold
  • Fellesmøte etter Inndelingsloven, møteleder Andreas Muri
  • Del I - gjennomgang av saker etter inndelingsloven
  • Del II
    • Debatt, 15 min taletid til hver kommune
    • Separate kommunestyremøter

Møtet er åpent for publikum.

Det blir et sosialt arrangement for kommunestyrene etter de separate møtene (pressen kan være til stede).

Sakspapirene blir publisert på Innsynsmodulen til Svelvik kommune før møtet.

Sammen2020