Glade barn, spreke turgåere, ordfører og folk fra Vestfold fylkeskommune var der da snoren ble klippet. 1250 meter renovert vei med nytt fortau, gatelys, støttemurer og busskur står klar.

Teodor som er 5 år i dag fikk være med ordfører Andreas Muri å klippe snoren og dermed ble fortauet i Markveien erklære offisielt åpnet.

-        Alle som har gått langs denne veien og alle bilister som har møtt fotgjengere her på mørke høstkvelder vet hvor ubehagelig det kan være, sier ordfører Andreas Muri.

Nå er det historie, for i dag framstår veien som virkelig flott der den slynger seg ned fra Svelviks tak.

Økt trafikksikkerhet og gevinst for folkehelsen

Mange har tatt bussen på denne strekningen, ikke bare på grunn av stigningen, men simpelt hen fordi veien har blitt opplevd som utrygg.

Prosjektet hadde oppstart høsten 2017, og har hatt et budsjett på 16. millioner kroner. Strekningen går fra krysset ved Noraveien til krysset ved Sverstadveien. Det viktigste prosjektet for Svelvik kommune på mange år. 

Vestfold fylkeskommune har bidra med 4,8 millioner som er 30 % av kostnadene. Hans Hilding Hønsvall, leder i Hovedutvalg for samferdsel og areal fortalte at bidraget kom fordi veien var klar før Svelvik går inn i et nytt fylke.

-        Vemodig å takke farvel til Svelvik som Vestfoldinger. Lykke til i Drammen. Vi har vært stolte av å ha Svelvik med oss i Vestfold, sier Hønsvall.

BILDE: Turgåer Svein Berger sammen med Hans Hilding Hønsvall, leder i Hovedutvalg for samferdsel og areal og nestleder Liv Margit Karto.

Velvillige grunneiere har vært en av suksessfaktorene. Grunneiere har frivillig avgitt tilstrekkelig med grunn slik at gjennomføringen har vært mulig. Og ordføreren roser de som har gjennomført prosjektet med god kontroll og at prosjektet har blitt gjennomført som planlagt.

Køen ble lang da den fine kaka som illustrerte Markveien skulle spises. 

Bilde: Snoren er klippet.