Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Østlandet, Telemark og Agder. (NVE)

http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varselid/184311 

Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for Østlandet, Telemark og deler av Trøndelag NVE

 http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varselid/183110