I forbindelse med oppstart av planarbeid og planprogram for Berger inviterer vi til åpent folkemøte. Torsdag 12. september fra kl. 18 på Fossekleiva.

Illustrasjonsfoto fra Berger

Foto: Illustrasjonsfoto. Industriboligene på Berger. 

Vi forklarer hva en områderegulering er, hvor vi er i prosessen og planen videre. Og ikke minst hvordan DU kan være med å påvirke fremtiden til Berger.

Mot slutten av møtet åpnes det for å dele innspill til planen.

Møt oss på Fossekleiva torsdag 12. september fra kl. 18:00 til 19:00.

Har du spørsmål?

Kontakt i Nedre Eiker kommune på e-post eller telefon 32 23 25 62.