COS kurset kan hjelpe deg/dere som foreldre til å forstå hvorfor barn oppfører seg slik de gjør. Kursstart 17.10. kl. 09:30 - 11:30. Kurset går over 8 torsdager.

Dette handler kurset om

Alle foreldre vil oppleve at de strever i kommunikasjonen med barnet sitt, og være usikker på hvordan de best mulig kan møte barnets behov. Som forelder er det lett å føle seg rådvill og usikker, og ikke forstå hva barnet trenger fra deg. Kurset vil hjelpe deg til å bli mer sikker i foreldrerollen, og gi deg bedre grunnlag til å hjelpe barnet ditt når det har det vanskelig.

Kurset tar for seg disse temaene

 • Hvordan observere, tolke og møte barnets behov
 • Hvordan støtte barnet i å regulere egne følelser
 • Hvordan håndtere situasjoner hvor barnet oppfører seg utfordrende
 • Hvordan takle egen frustrasjon i møte med barnet
 • Hvordan styrke båndet mellom deg og barnet ditt
Mor og barn

Praktisk informasjon

 • Forebyggende familieteam på Svelvikhuset arrangerer kurset. Kursholdere er Kirsti Brekke og Veslemøy R. Grøndahl
 • Kurset er gratis, og det er plass til 6 - 8 deltagere
 • Kurset holdes på Svelvikhuset, 3.etg på sykehjemmet
 • Kurset går over 8 torsdager og det er viktig å møte på alle kursdagene
 • Kurset varer fra klokka 9:30 - 11:30 hver gang
 • Kurset er gratis
 • Alle på kurset har taushetsplikt
 • Kurset er et tilbud til foreldre som har barn i alderen 0-2 år. Barn til om med 6 mnd. kan være med
 • Kurset er et tilbud til foreldre som har barn i alderen 0-2 år
 • Du må være innbygger i Svelvik kommune

Påmelding

For påmelding sende en e-post til: Der du gir oss fullt navn, adresse, telefonnr, alder på barnet. 
Har du spørsmål om kurset: Ring Forebyggende familieteam på tlf: 481 88 413