COS kurset kan hjelpe deg/dere som foreldre til å forstå hvorfor barn oppfører seg slik de gjør. Alle foreldre vil oppleve at de strever i kommunikasjonen med barnet sitt, og være usikker på hvordan de best mulig kan møte barnets behov. Som forelder er det lett å føle seg rådvill og usikker, og ikke forstå hva barnet trenger fra deg. Kurset vil hjelpe deg til å bli mer sikker i foreldrerollen, og gi deg bedre grunnlag til å hjelpe barnet ditt når det har det vanskelig.

Kurs for foreldre
Hvem holder kurset: Svelvikhuset, Forebyggende familieteam
Hvor: Svelvikhuset, 3. etg. på Sykehjemmet
Vi har utsatt oppstart. Nytt starttidspunkt er 14.02.2019
Kurset går over 8 torsdager og det er viktig å møte på alle kursdagene.
Klokka: 9:30 -11:30
Kurset er gratis
Disse kan delta: Dette kurset er et tilbud til foreldre som har barn i alderen 0-2 år ca. Barn til og med 6 mnd kan være med. Du må være innbygger i Svelvik kommune.
Det blir 6-8 deltakere på kurset og alle på kurset har taushetsplikt.
For på melding sende en e-post til: Der du gir oss fullt navn, adresse, telefonnr, alder på barna, en setning om hvorfor du ønsker å melde deg/dere på.
Har du spørsmål om kurset: Ring Forebyggende familieteam på tlf: 481 88 413
COS kurset tar for seg følgende temaer:
  • Hvordan observere, tolke og møte barnets behov
  • Hvordan støtte barnet i å regulere egne følelser
  • Hvordan håndtere situasjoner hvor barnet oppfører seg utfordrende
  • Hvordan takle egen frustrasjon i møte med barnet
  • Hvordan styrke båndet mellom deg og barnet ditt

Velkommen til kurs hilsen Kirsti Brekke og Veslemøy R. Grøndahl.