Svelvikhuset arrangerer foreldreveiledningskurs i trygghetssirkelen. Dette er et kurs som passer for alle foreldre med barn i alderen 0-14 år. Kurset som starter 23. april 2019 er fullt.

Hva handler kurset om?

Kurset skal hjelpe foreldre til å forstå hvorfor barn oppfører seg slik de gjør. Alle foreldre vil oppleve at de strever med kommunikasjonen med barnet sitt, og være usikker på hvordan de best mulig kan møte barnets behov. Som forelder er det lett å føle seg rådvill og usikker, og ikke forstå hva barnet trenger fra deg. Kurset vil hjelpe deg til å bli mer sikker i foreldrerollen, og gi deg bedre grunnlag til å hjelpe barnet ditt når det har det vanskelig.

Kurset tar for seg disse temaene:

 • Hvordan observere, tolke og møte barnets behov
 • Hvordan støtte barnet i å regulere egne følelser
 • Hvordan håndtere situasjoner hvor barnet oppfører seg utfordrende
 • Hvordan takle egen frustrasjon i møte med barnet
 • Hvordan styrke båndet mellom deg og barnet ditt

Praktisk informasjon:

 • Forebyggende familieteam på Svelvikhuset arrangerer kurset. Kirsti Brekke og Merete Lid er kursholdere
 • Kurset er gratis, og det er plass til 8-10 deltagere
 • Kurset holdes på Svelvikhuset, 3.etg på sykehjemmet
 • Kurset går over syv tirsdager og det er viktig å møte opp alle kursdagene. Første kursdag er 23.04.2019 (dette kurset er fulltegnet)
 • Kurset varer fra 17-19 hver gang
 • Alle på kurset har taushetsplikt
 • Barn kan ikke delta.

Hvordan melde seg på?

Send en E-post til og skriv fullt navn på deltager, adresse, telefon, alder på barna og en setning om hvorfor du ønsker å melde deg/dere på.

Har du spørsmål om kurset kan du ringe Forebyggende familieteam på 481 88 413.

Ungdom