Onsdag 16. oktober kl. 17.00-19.00 kan du høre mer om Foreningen Norden. Vi vil fortelle om samarbeidet med vennskapsbyene til Svelvik og vise bilder fra årets vennskapstreff på Island. Kanskje du har lyst til å bli medlem og arbeide for et mer sammensveiset Norden?

Island

BILDET: Patreksfjordur i Vesturbyggd.

Foreningen Norden er en partipolitisk uavhengig medlemsforening som arbeider for å styrke og utvikle et folkelig nordisk samarbeid for alle som bor i Norden. Vi mener et mer sammensveiset Norden vil gi flere muligheter for alle og medføre at de nordiske landene får en sterkere stemme på den globale arenaen.

Foreningen Norden markerer sitt100-årsjubileum i 2019. Svelvik kommune har et vennskapssamarbeid mellom de nordiske foreninger i Nord Fyn Danmark (Bogense), Vadstena Sverige, Nantali Finland. Opprettelse av disse vennskapsbyer skjedde i 1948.

Det er et mål å øke antall medlemmer og utvikle innholdet i medlemskapet. Foreningen blir lyttet til, og desto flere som er medlemmer, desto sterkere blir kravet om et styrket nordisk samarbeid

Årets vennskapstreff foregikk på Island i Vesturbyggd, Patriksfjordur 20. - 22. september.

 

Bakgrunnstoff

FORENINGEN NORDEN

Foreningen Norden er en partipolitisk uavhengig medlemsforening som arbeider for å styrke og utvikle et folkelig nordisk samarbeid for alle som bor i Norden. Vi mener et mer sammensveiset Norden vil gi flere muligheter for alle og medføre at de nordiske landene får en sterkere stemme på den globale arenaen.

Foreningen  Norden markerer sitt100-årsjubileum i 2019. Jubileumsåret gir oss alle en unik mulighet til å forstå vår felles fortid og å gi en retning til det videre samarbeidet i Norden! Foreningene Norden ble stiftet i Danmark, Norge og Sverige i 1919. Senere ble det stiftet foreninger på Island 1922, Finland 1924, Færøyene 1951, Åland 1979 og Grønland 1991.Opprettelsen av Foreningene Norden i 1919 utgjorde selve startskuddet for det moderne nordiske samarbeidet. Etter første verdenskrig følte mange behovet for å styrke det nordiske samarbeidet. Fridtjof Nansen, Johan L. Mowinckel, Anna Rogstad, Edvard Munch; Johanne Dybwad og en rekke andre fant sammen og stiftet en forening som skulle styrke samarbeidet mellom folk i Norden – en organisasjon som skulle være både en kulturbærer og en pådriver for mer samarbeid

Det er et mål å øke antall medlemmer og utvikle innholdet i medlemskapet. Foreningen blir lyttet til, og desto flere som er medlemmer, desto sterkere blir kravet om et styrket nordisk samarbeid.

Svelvik kommune har et vennskapssamarbeid mellom de nordiske foreninger i Nord Fyn Danmark (Bogense), Vadstena Sverige, Nantali Finland. Opprettelse av vennskapsbyer skjedde i 1948,

Den nordiske forening i  Vesturbyggð inviterte representanter fra Svelvik kommune til det traditionelle nordiske venskabstræf som fant sted i Vesturbyggð den 20.9.-22.9.2019. Kommunestyret i Svelvik har vedtatt (2015) at det fortsatt skal sendes representanter årlig til treffene, og Svelvik skal arrangere vennskapstreff hvert 5.år.  2019 er Svelvik sitt siste år som kommune. Når det blir sammenslåing, kan vi få utfordringer med driften, fordi kommuneadministrasjonen sitter et annet sted enn der dette arbeidet foregår. På Island ble det enighet om å satse på fortsatt drift innenfor nye Drammen kommune. Kommunen kan ha flere vennskapskommuner og vennskapsprosjekt. Det er viktig å arbeide for høyere aktivitet og flere medlemmer.

Foreningen Norden representerer en viktig samarbeidsarena. Vi må forholde oss til:

  1. Svelvik kommune avvikles ved årsskiftet.
  2. Nye Drammen tar standpunkt til hvilke vennskapssamarbeid de vil inngå
  3. Foreningen Norden Svelvik kan fortsette, men det er primært en foreningssak.

Gjennom politisk pådriverarbeid jobber foreningen for å gjøre Norden til en av verdens best integrerte, dynamiske og nyskapende regioner. Her er våre tre hjertesaker

Nordisk integrasjon

Kan vi utforme felles politikk i Norden. Ja, mener vi i Foreningen Norden. Vi tar til orde for at det offisielle nordiske samarbeidet blir mer forpliktende. En sterkere nordisk integrasjon kan bidra til å gjøre Norden til en av verdens mest dynamiske og nyskapende regioner. Vi mener Norge i større grad bør vurdere muligheten for å ta forpliktende beslutninger i det nordiske samarbeidet. Diskusjonen om et tettere samarbeid i Norden har fått fornyet vitalitet i alle de nordiske landene og vi jobber kontinuerlig med å løfte visjonen og et ambisiøst mål.

Ja til Skandinavisk 

Foreningen Norden er mot dubbing av skandinaviske programmer og mener språkfellesskapene i Norden må styrkes. Vi deltar aktivt i kampen mot fordummende dubbing av skandinavisk barne-TV og vil styrke nabospråkforståelsen, som gjør at over 20 millioner nordboere i dag kan kommunisere med hverandre på skandinavisk. Derfor tilbyr vi også læremidler til skolen og skaper møteplasser for barn og unge, der de får oppleve hvor lett det er å forstå dansk, norsk og svensk.

Vi har også lansert en nettbasert læringsplattform for nabospråk – nordeniskolen.org – sammen med våre søsterforeninger i de andre nordiske landene.

Nordisk transportplan 

Foreningen Norden mener at behovet for fellesnordisk infrastruktur og samferdsel bør løftes høyere opp på agendaen. Nasjonale transportplaner som utarbeides uten samkjøring med nordiske naboland kan koste oss og fremtidige generasjoner dyrt. Vi jobber for å få fortgang i planene om en fremtidig høyhastighetstoglinje som knytter Oslo, Gøteborg og København sammen til en sammensveiset byregion, der grenser blir uviktige og samarbeidet går på skinner.

  • Vi bør satse på effektiv transport i Norden – for miljøets skyld!
  • Norden har et felles studie- og arbeidsmarked – derfor bør det være enkelt å reise i Norden!
  • Nordens kunnskapsbaserte økonomi krever moderne infrastruktur.