7. november presenterte rådmann Leif-Arne Steingrimsen, forslag til Kommuneplanens handlingsdel 2018 – 2022 og budsjett 2018 og 2019.