I disse dager pakkes en forsendelse med nye veinavnskilt ut. Nå skal gatenavnprosjektet i nye Drammen omsettes i praksis.

Arbeidet er i full gang med å endre gårdsnumre, adresser og veinavn. Totalt er det 1248 adresser i Svelvik, Drammen og nedre Eiker som endres i disse dager.

Se komplett liste over endringer av gate- og veinavn.

Saken fortsetter under bildet.
Ivar Pettersen med skilt til de nye gatenavnene

- Vi har fått en hel pall med skilt. Dette skal vi nå gå gjennom og sjekke slik at vi vet at vi har fått alt vi skal ha, sier avdelingsleder for teknisk drift i Svelvik, Ivar G. Pettersen.

Et års forberedende arbeid skal om kort tid synliggjøres på stolper og husvegger. I Svelvik er det 27 veier og gater som skal skifte navn. I tillegg skal alle hus og eiendommer langs Svelvikveien skifte nummerering. Nå skal de nummereres fra Drammen mot Svelvik. Fram til nå har nummereringen vært fra Svelvik mot Drammen fram til kommunegrensa. Og det samme på Drammens side. Heretter skal nummereringen skje fortløpende.

For Nye Drammen kommune er dette en betydelig jobb. Innbyggerne i de tre kommunene kan imidlertid forholde seg helt rolige. Alle offentlige registre oppdateres automatisk, noe som betyr at verken brever, offentlig informasjon eller viktige meldinger blir borte som følge av dette.

Fellesnemnda for nye Drammen har tidligere bestemt at 91 veier skifter navn i den nye kommunen. De nye veinavnene er med noen få endringer vedtatt i kommunene. Dermed blir det ingen doble veinavn.

Kartforvirring

Noen steder i Drammen nye skilt allerede på plass. Der har innbyggerne oppdaget av til tross for nye nummer på veggen, er det ikke alle registre som er like oppdatert. På nettstedet 1881 er det eksempelvis blandet navn fra nye og gamle registre. Slike utslag har kommunene ingen styring med. En rekke aktører som 1881, Google maps og de som driver med GPS-kart kjøper tjenester sentralt fra Kartverket. De henter sin kunnskap fra matrikkelen som er det sentrale eiendomsregisteret.

- Vi har ingen kontroll over hvordan eller når private firmaer oppdaterer sine kart. Men det virker som 1881 bruker en løsning som henter data direkte fra matrikkelen. Det er viktig å huske på at noen ganger kan det ta lang mellom hver gang private aktører oppdaterer sine kart. Likevel bruker de fleste aktører i dag løsninger som er direkte koblet mot sentrale kartdata, sier overingeniør

Eskild Torgersen Arntsen som jobber med kart og geodata i den nye kommunen.

Mange endringer

I Drammen og Svelvik, er det totalt 827 adresser som endres i løpet av 2019. Flest er det i Svelvik der 504 adresser skal endres. I Drammen er det 323. Det store tallet i Svelvik skyldes at den lange Svelvikveien starter i kommunedelet som forsvinner ved nyttår, og må derfor nummereres om.

Som en service til de som har fått nytt adressenummer, så sendes det ut nye husnummerskilt som skal festes på veggen. 

– Som innbygger behøver du ikke foreta deg noe i forbindelse med adresseomleggingen, sier overingeniør Eskild T. Arntsen i Drammen kommune.

– Alle offentlige registre oppdateres. Likevel kan det være smart å tenke gjennom om det er noen som kan ha nytte av å vite om adresseomleggingen, for eksempel arbeidsgiver eller firmaer du handler hos. Men alle som skal ha beskjed ved adresseomlegging, får det, sier han.

Nye gårdsnumre

Det er imidlertid ikke bare adresser som endres i disse dager. I Svelvik og Nedre Eiker endres også alle gårdsnumrene.

Alle eiendommer i Norge er registrert med et gårds- og bruksnummer (GBNR) i matrikkelen (Nasjonalt Eiendomsregister). Gårdsnummeret (gnr.) forteller hvilket gårdsbruk eiendommen opprinnelig er skilt ut fra. Kartverket krever at alle eiendommene i en kommune skal ha et unikt nummer.

For å innfri Kartverkets krav så enkelt som mulig og samtidig berøre færrest eiendommer og personer, beholder Drammen sine gårds- og bruksnumre. Gårdsnumrene i Nedre Eiker vil få lagt til 200 til sitt eksisterende nummer, mens gårdsnumrene i Svelvik får lagt til 300. Det betyr at gårds og bruksnummer 25/135 i de tre kommunene i dag, vil bli 25/135 i Drammen (som før), 225/135 i Nedre Eiker og 325/135 i Svelvik.

– Som innbygger behøver du heller ikke foreta deg noe med dette. Folkeregisteret, Enhetsregisteret, NAV og alle offentlige institusjoner oppdaterer også disse dataene automatisk, sier Erling Rud som er avdelingsleder i geodata i Nedre Eiker.

 ERling Rud, Nedre Eiker kommune
Bilde: Erling Rud, avdelingsleder i geodata i Nedre Eiker kommune:
Foto: Nedre Eiker kommune.