Ungdommens kommunestyre (UKS) skaffet seg solid politisk erfaring da de inviterte politikere til Fossekleiva kultursenter for debatt. Busstilbudet mellom Svelvik og Sande var tema. Problematikken har vært oppe en rekke ganger, men den er nok ikke så godt kjent likevel. Hadde den vært det, ville nok flere Svelvikinger og Sandeværinger funnet veien og møtt opp mannsterke. I salen var det bare en håndfull tilhørere da ordstyrer Kristin Surlien (H) dro i gang det hele. UKS var godt forberedte med god oversikt over hvem som hadde lovet hva, og de stilt politikerne til veggs.

BILDE: De inviterte var: Per Olaf Lundteigen (Sp), Ståle Sørensen (MDG), påtroppende fylkesråd for kollektivtransport i Viken Kristoffer Robin Haug (MDG) og Rune Kjeldsen (SV).

Fra UKS: Ingrid Lauren Stenseng, Henning Jensen, Jon Finnanger, Tiril Sofie Røstad, Linett Steen Strømnes, Håkon Aase Kristiansen, Anton Ögren, Vegard Tangen Felix Nysæther og Martin Stenseng.

Dette er saken

Det er planlagt kun skolebuss med fem avganger i døgnet mellom Svelvik og Sande fra nyttår. Det er alt som er igjen når Vestfold fylkeskommune trekker sin støtte til busstilbudet som krysser fylkesgrensa mot Buskerud. I helgene vil det ikke gå buss i det hele tatt om det ikke gjøres noe.

Det er Brakar som overtar kjøringen på strekningen Svelvik - Sande. Med det de får for å gjøre jobben gir Svelvik og Sande et rasert tilbud.

-        18 færre avganger i døgnet, endringen kommer fort, sier Håkon Aase Kristiansen – leder for UKS i Svelvik. Han mener at tiden er i ferd med å renne ut.

Dette vil føre til at færre fra Svelvik søker seg til Sande Videregående skole, og alle som skal ta toget i området vil kjøre i retning Drammen og ikke til Sande.

Vestfold fylkeskommune vil satse på buss andre steder i fylket. Vestfold Fylkeskommune var fraværende på møtet, noe også pressen var.

Det er nye Viken fylke og nye Vestfold og Telemark fylke som må bli enige. Problemet er at det ikke er noe Viken fylke før 1.01.2020. Det er flere som har hatt denne saken opp, men ingen til nå, har greid å løse den. UKS fikk markert seg og de fikk forankret sin fanesak.

BILDE: Her ber Håkon Aase Kristiansen om replikk. Ordstyrer Kristin Surlien holder orden på rekkefølgen. Ellers på bildet er: Linett Steen Strømnes, Anton Ögren, Vegard Tangen og Felix Nysæther.

Noen må ta stafettpinnen

Påtroppende fylkesråd for kollektivtrafikk i Viken, Kristoffer Robin Haug (MDG) skjønte at dette var en sak som ville ligge på hans bord når han kom på jobb 2. januar. Men denne kvelden kunne han ikke love noe.

Det var ikke mangel på godord til våre ungdomspolitikere. Super godt forberedt, saklig i argumentasjonen og med gode spørsmål. Flere hundre sider med sakspapirer hadde de pløyd igjennom.

-        Kommunegrensen kommer til å bli mer synlig, for det blir faktisk et stopp av kollektivtilbudet fra Berger til Selvik. Det er for langt å gå den veien.

-        Er det ikke Vikens ansvar å få ungdom til Sande? Viken strekker seg heeelt ut til grensen, påpekte Linett Steen Strømnes (UKS).

-        Vi må finne løsninger sier, Kristoffer Robin Haug.

-        Er innbyggerne informert om det som er i ferd med å skje? Spør Håkon Aase Kristiansen

-        Blir det stopp på dette tilbudet så tror jeg ikke det kommer tilbake, sa Hans-Petter Christensen (rådmann i Svelvik) fra bakerste benk.  

-        Noen fra Buskerud fylkeskommune må svare på hva som skjer, sier Lundteigen. Og spør samtidig hva dette vil koste.

-        Linett Steen Strømnes tar en rask titt i papirene sine og fortelle at det ville koste 7,5 millioner å opprettholde dagens tilbud.

 

BILDE: Linett Steen Strømnes kan fortelle at det koster 7,5 millioner å opprettholde busstilbudet.

Ikke gi en tøddel

-        Dere har en så god sak!

-        Dere må ikke gi en tøddel, sier Lundteigen og kikker på UKS representanter. Jeg skal love dere at det alltid kommer til å være noen som sier at de har dårlig råd.

-        Det kommer til å gå utover utkanten, dere må være knallharde, dere må bygge opp støtten her uten. Dere må ta den nye ledelsen i nakkeskinnet, sier en engasjert Lundteigen.

-        Dette har ungdommene skjønt sier, Kristin Surlien, og hun presiserer at det er derfor vi sitter her.

-        Politikerne vil bruke pengene der det er størst effekt. Jo, lenger ut i utkanten du kommer, jo mindre får du for pengene. Men det må være et anstendig kollektivtilbud over alt, sier Ståle Sørensen varaordfører i Nye Drammen. Det er et samfunnsansvar, stadfester han.

-        Vi har alltid vært i utkanten. Men vi har hatt 1 buss i timen. Er det noe med kommunikasjonen mellom Vestfold kollektivtrafikk (VKT) og Brakar, spør Ingrid Lauren Stenseng.

-        Politikk er ikke bare hyggelig, det er dessverre litt for mye juks og fanteri. Prioriteringen av kollektivtilbudet blir gjort av de folkevalgte. Det er de som bestemmer hvordan tilbudet blir. Det er ikke Brakar, de kommer ikke til å ta på seg noen ekstra kostnader om det ikke får en politisk beskjed om å gjøre det. Det er dessverre for mange som sier ting og ikke holder det de lover.

-        Dere må være knallharde. Dere var en utkant før, men nå er dere enda mer utkant. Dere vil være en del 1,2 millioner innbyggere, avsluttet Lundteigens sitt resonnement.

De andre inviterte i panelet var ikke enig i Lundteigens karakteristikk av hvordan politikerne er. Kanskje var ungdommene en illusjon fattigere etter Lundteigens tirade eller vil de være enda tøffere ved neste korsvei?

BILDE: Her forteller Lundteigen at politikk ikke bare er hyggelig.

Hvilke strekninger skal prioriteres?

-        Hva vil dere prioritere?

-        Tenke igjennom hvordan dere ønsket busstilbudet, sier Ståle Sørensen (MDG)

Om dagens busstilbudet skal opprettholdes vil det gå utover strekningen Svelvik – Drammen. Den strekningen har flest passasjerer. Det ble et vanskelig spørsmål å svare på. Alle ønsker selvfølgelig å ha best mulig busstilbud på de strekningene de til daglig benytter.

Det blir bra kollektivtilbud der det bor mye folk, var det flere av gjestene som hevdet. Og Svelvik er en utkant, det stadfestet noen av gjestene i panelet ved flere anledninger.

-        Går det ikke an å kutte noen avganger andre steder i regionen der det er 10 min mellom hver buss? Spør Anton Ögren.

Dermed kastet han ballen tilbake til politikerne som grundig hadde forklart at dette handler om prioritering. Noe svar fikk han vel egentlig ikke, men i det minste et håp om at Sande og Svelvik ikke blir glemt enten det dreier seg om planlegging av kollektivtransporten og forhandlinger om hva den nye fylkeskommunen skal bruke ressursene på.

Status

Kristoffer Robin Haug vil jobbe mot Vestfold og finne noen kortsiktige løsninger først og fremst. Og han lovet å informere UKS om status.

Problematikken må komme til uttrykk både i kommunestyre i Nye Drammen og fylkeskommunen, de som sitter der tar med seg saken videre.

Politikerne lovet at bussene vil gå som normalt fra nyttår, men hvordan dette blir på sikt kan bare tiden vise.

Det ble også nevnt at om dette ikke blir ordnet opp i vil aksjonsdemokrati bli vurdert.

Dette er det siste som UKS gjør avsluttet Håkon Aase Kristiansen som påsto at han hadde blitt 40 års eldre på de 4 årene han har sittet i UKS.

Stolt, var ordet de erfarne politikerne og ansatte i Svelvik kommune bruke om UKS. 

BILDE: Politikerne tok seg tid til en prat med UKS etter møtet. Her Stenseng i samtale med Lundteigen.