Snart skal tusenvis av skolebarn ut på veien, mange for første gang. Store hekker, busker og trær kan hindre disse barna i å se og bli sett i trafikken, og ulykker kan oppstå.

Fri sikt! Klipp hekken

Over 30 % av alle drepte og hardt skadde i Vestfold er gående eller syklende. Mange av disse ulykkene skjer på grunn av dårlig sikt, og derfor ber vi alle hageeiere om å ta en hekke-sjekk nå før skolestart.
Særlig der den vender ut mot veikryss, bør ikke busker eller hekker være høyere enn 50 cm. Da bidrar du til fri sikt for alle skolebarn, og reduserer sjansen for ulykker.
Ta hekke-sjekken i hagen din i dag! Gartnere mener at august faktisk er en fin måned å klippe ned busker og hekker, så det er ingen grunn til å vente. Takk for at du bidrar til å gi barna i nabolaget ditt god sikt på skoleveien!

Få nabolaget med på hekke-dugnad

Gi barna god sikt på skoleveien - få med deg naboene på hekke-dugnad før skolestart. Her er brev du kan skrive ut.