Søknadsfrist 2. mai 2019

Årets tema:

  • Opplevelser og prosjekter knyttet til fjordaktiviteter
  • Tiltak som skaper økt attraktivitet på fellesområder/i nærmiljøene
  • Foreninger/lag og prosjektgrupper kan søke tilskudd til åpne arrangement

Det er også mulig å søke støtte til videreutvikling av igangsatte arrangementer som har fått tildelt frivillighetsmidler tidligere. Det gis ikke støtte til drift.


Søknaden må inneholde:

  • Prosjekt/arrangement-beskrivelse, budsjett og finansieringsplan
  • Navn og adresse på lag/forening eller prosjektgruppe
  • Kontaktperson
  • Kontonummer og organisasjonsnummer

Søknadsfrist 2. mai 2019

Ved spørsmål: Tlf. 33 78 01 00 /