Det er tid for å nominere kandidater til årets frivillighetspris som deles ut på FN’s frivillighetsdag 5. desember. Send oss ditt forslag!

Følgende statutter gjelder for prisen:

  • Svelvik kommunes frivillighetspris tildeles en person, forening/lag eller organisasjon som med sin innsats og pågangsmot har bedret trivselen og livskvaliteten for andre i Svelvik, og bidratt til en mer åpent, aktivt og trygt samfunn.
  • Prisen utdeles som en anerkjennelse fra Svelviksamfunnet for ekstraordinær frivillig innsats.
  • Alle foreninger og enkeltpersoner med tilknytning til Svelvik kan levere forslag på kandidater.

Send eller lever inn ditt forslag til Frivilligsentralen innen 10. oktober, eller Svelvik Frivilligsentral, Åsgaten 24, 3060 SvelvikSvelvik kommunes frivillighetspris

Det er tid for å nominere kandidater til årets frivillighetspris som deles ut på FN’s frivillighetsdag 5. desember.

Bilde: Frivillighetsprisen for 2018 ble delt ut til Håvard Wessel Pettersen og Trude Hansen ble her flankert av ordfører Anderas Muri.