Nå er det endelig blitt trygt å gå langs Fergeveien. Hele 310 m fortau og riktig gatebelysning er nå en realitet. Alle gående kan nå ferdes trygt på et godt opplyst fortau.

Ny sort asfalt og opparbeidet veiskulder –nå ser det ryddig ut, og det inviterer til bruk.

 -  Dette er en dag vi har ventet på, åpnet ordfører Andreas Muri, sin tale.
 -  Fortauet langs Fergeveien er et svært viktig trafikksikkerhetstiltak i Svelvik, og det vil bidra til at vi unngår mange trafikkfarlige situasjoner. Slik resultatet i dag framstår har det ikke bare blitt tryggere, men også mye hyggeligere og ferdes langs denne strekningen. Det har rett og slett blitt fint, sier Muri før han og fylkesvaraordfører Kåre Pettersen klipper snoren.

Håkon og Iselin fra Tømmerås skole fikk oppdraget med å holde i hver sin ende av snoren. Både barn fra Tømmerås barnehage og elever ved Tømmerås skole overvar åpningen og det ble kaker og kaffe til de frammøtte.

Mange var tilstede under åpningen

FOTO: Mange var møtt fram for å overvære åpningen av fortauet langs Fergeveien.

Det vanket også en blomst til første gående gjennom traseen. Spreke Svein Berger (81) er en ivrig turgåer som bruker Fergeveien når turen går ned til sentrum, ellers er han flink til å bruke marka også.

Ordfører Muri takket alle som har bidratt til å gjøre dette mulig.
 -  Takk til Vestfold fylkeskommune, takk til Statens vegvesen og takk til entreprenøren Aktiv Veidrift AS. Jeg kan vel også rette en takk til egen kommune for det Svelvik har bidratt med.
 -  Vi setter stor pris på jobben dere har gjort for å gjøre Svelvik til både et tryggere og hyggeligere sted.

FAKTA:

Arbeidet med fortau langs fv. 319 Fergeveien er finansiert av Vestfold fylkeskommune, Svelvik kommune, driftsmidler fra Statens vegvesen og midler fra Statens vegvesen sine asfaltkontrakter. Oppgradering av fergeterminalen er også gjort, med ca. 600 meter ny kantstein, ny asfalt på terminalområdet, ny asfalt på alle fortauer og gangstier. Ny oppmerking av terminal.

Åpning av fortau langs Fergeveien