Miljøretta helsevern melder 11. juli om at resultatene fra ukas badevannsprøver i Svelvik viser at badevannet har god kvalitet.

Resultatene er lagt ut på Miljørettet helsevern sin nettside: http://www.mhvivestfold.no og på deres facebookside: https://www.facebook.com/mhvivestfold/