Ordførerne i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik gjennomførte et historisk felles kommunestyremøte i Fossekleiva kultursenter i går kveld.

Dette er første gangen kommunestyrene og bystyret er samlet etter at Stortinget fattet vedtak om sammenslåingen. Dette er den formelle oppstarten av den nye storkommunen som kommer til å bli den syvende største i landet i 2020.

Full sal i Fossekleiva

Foto: Vivi Skalleberg

Drammen blir navnet og 57 kommunestyremedlemmer får plass i det nye kommunestyret. Revisor for fellesnemnda blir Buskerud kommunerevisjon IKS.

-   Om det ikke er en revolusjon vi sammen har utløst, så er det likevel store endringer vi skal gjennom. Sammen skal vi skape en av landets beste kommuner, sa ordfører Andreas Muri i sin åpningstale.

-   Ikke bli så selvsentrerte at dere glemmer det viktigste - innbyggernes tjenester, sa Bjørnøy i sin tale.

Femten politikere fikk hvert sitt innlegg i det historiske kommunestyremøtet som fylkesmann Helen Bjørnøy inviterte til.

Flere var inne på at det var innbyggerne og de ansatte som skulle få det bedre etter sammenslåingen. Politikerne vil i tiden framover jobbe med mulighetene som kommunesammenslåingen gir.

Kvelden ble avrundet med fingermat, sosialt samvær og mingling.

3 ordførere

Fra venstre: Ordfører i Drammen Tore Opdal Hansen (H), ordfører i Svelvik Andreas Muri (H), ordfører i Nedre Eiker Bent Inge Bye (Ap).

Foto: Vivi Skalleberg