I forbindelse med at Svelvik, Nedre Eiker og Drammen blir felles kommune fra 01.01.20, er det flere gater i de tre kommunene som må bytte navn.

Det kan bare være en "Briskegaten"

I en kommune skal alle gater ha ulike navn, og derfor må noen gater i alle de tre kommunene bytte gatenavn. Det kan for eksempel bare finnes en "Kirkegaten" eller "Briskegaten" i nye Drammen kommune. I Svelvik er det 30 gater som skal bytte gatenavn. Lurer du på om du vil ha samme adresse etter 2020?

Les oversikten over gater i de tre kommunene som skal bytte navn.