De seks ID-kortene som ble meldt stjålet er kommet til rette.

Mandag morgen kom de forvunnede ID-kortene i en konvolutt merket Posten Norge. Det kan se ut som de har falt ut av sendingen under postgang, og at Posten Norge har funnet dem.

Alt er derfor med sitt vante og de som mottar besøk fra Svelvik kommune, behøver ikke bekymre seg for at det er ID-kort på avveie.

Allikevel er det greit å sjekke ID-kort dersom du får besøk av noen du ikke kjenner.

De Svelvik kommune bestiller ID-kort fra har fått beskjed om å pakke forsendelsene bedre. Og vi vil kanskje ta opp igjen praksisen med å hente kortene selv når vi er på møter i Drammen.

Id kort