Det er stille på skolene i juli måned, men alt er klart til å ta imot både nye og gamle elever igjen i august. Her kan du lese litt om oppstarten av nytt skoleår på skolene i Svelvik.

Datoer for oppstart

  • Første åpningsdag på SFO etter sommerferien er 30.07.18 klokken 07:00
  • Første skoledag for alle skoler er mandag 20.08.18
  • Skoleskyss er til samme tidspunkter som forrige skoleår

Informasjon fra Tangen skole

Elever på 1. trinn starter klokka 09:00. Elever fra 2. - 7. trinn starter klokken 08:30. Skoledagen avsluttes til vanlig tid 14:15. Elevene må ha med ransel, matpakke og drikke.

Informasjon fra Tømmerås skole

Elever på 1. trinn starter klokka 10:00 og har oppmøte ved flaggstanga. Skoledagen slutter klokka 13:00. Elevene må ha med ransel, matpakke og drikke. Etter at skoledagen er ferdig kan elever som skal gå på SFO gå dit. SFO er åpen til  kl.16:30. Elever med rett til gratis skoleskyss får busskort første skoledag.

Elever på 2. - 4. trinn har skoledag fra klokka 08:00 -13:05. Elever på 5. - 7. trinn har skoledag fra klokka 08:00 -13:45. Oppmøte på Strømbanen. Hvis regn oppmøte i Strømhallen. Elevene må ha med ransel, matpakke og drikke.

Informasjon fra Svelvik ungdomsskole

Alle elever på skolen starter klokka 08:30, og dagen slutter klokka 14:15. Elever som har krav på gratis skoleskyss går gratis på bussen om morgenen. Busskort blir delt ut på skolen første skoledag.

Informasjon fra Kulturskolen

Opptaket for elever i kulturskolen for skoleåret 2018-19 er gjennomført, men det er fortsatt ledige plasser på dans og gitar. 

Her kan du lese mer om kulturskolens tilbud, og påmeldingsskjema til dans og gitar.

For de elevene som har fått plass på kulturskolen til høsten, vil foresatte og elever bli innkalt til timeplanmøter i uke 34. Undervisningen starter opp i uke 35.