Fra og med 18. januar innføres det ekstraordinær båndtvang for hund i Sande og Svelvik kommune.

Hunder skal til enhver tid holdes i bånd eller være forsvarlig innestengt eller inngjerdet melder Landbrukskontoret i Svelvik og Sande.

Politiet kan gi dispensasjon. Se forskrifter under.

Vi har de siste dagene hatt et kraftig snøfall med svært mye løssnø. En stor del av rådyrbestanden befinner seg nær bebygde områder og i nærhet av veier og skiløyper. Snøforholdene gjør at dyra bør få stå mye i ro og spare energireservene for å overleve vinteren. Enhver forstyrrelse vil være negativ. Med lite mat og begrensede muligheter til å ta seg fram i løssnøen vil rådyra være et enkelt bytte for løse hunder.

I henhold til Lov om hundehold av 4. juli 2003, §6, pkt. f innføres det ekstraordinær båndtvang i Sande og Svelvik kommuner gjeldene fra og med torsdag 18.01.2018 og frem til ordinær båndtvangstid 1. april 2018.

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund i Sande og Svelvik kommuner 2018 (pdf)

Situasjonen er også drøftet med nabokommuner. Ekstraordinær båndtvang innføres i Holmestrand, Drammen og Kongsberg kommuner trolig i løpet av få dager.

Hold hunden i bådn
Bilde: Hunder skal til enhver tid holdes i bånd fra 18. jan. frem til ordinær båndtvangstid 1. april 2018.