Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel (jf. Vegloven §31 og §43).

God sikt er en forutsetning for at du skal få øye på gående og syklende som krysser din avkjørsel. En temaanalyse av sykkelulykker viste at dårlig sikt var en medvirkende faktor i over 30 % av dødsulykkene på sykkel.

Artikkelen fortsetter under bildene

FOTO: Dag A. Nordsveen

Hekk og busker

Hvis du har trær ut mot veg, fortau eller gang- og sykkelveg les her

 

Har du spørsmål?

Vi håper at du gjennomfører nødvendig beskjæring slik at alle kan gå, sykle eller kjøre trygt forbi din eiendom. Ved spørsmål, ta kontakt med Statens vegvesen på tlf. 02030 eller benytt skjema på vegvesen.no/kontakt