Sjøledningen er en spillvannsleding som ligger i sjøen mellom Skjæra og Hella. Den har fått en skade som fører til problemer på ledningsstrekket. Dette berører ikke innbyggerne i Svelvik direkte.

Det er gjort forsøk på pluggkjøring uten resultat. Vi har fått inn eksterne eksperter på saken.

Det er konkludert med at ledningen har fått en 90 graders knekk. For å få utbedret dette må dykkere ned til skadestedet. Det er for mye is i fjorden til å gjøre denne jobben nå. Ledningen ligger på ca 50 meters dyp.

Avløpet går nå i overløpsledning ut til dypt vann i fjorden ved Hella pumpestasjon og Bakken pumpestasjon ved Syvertsvollen.

Fylkesmannen er varslet og holdes oppdatert.

Skadebakgrunnen er ikke kjent. Men vi vil få mer informasjon når vi har hatt dykkere nede.

-   Dette er en situasjon som vi har under kontroll sier, avdelingsleder for vann og avløp Jane Nysæter Madsen

-   Driftsavdelingen overvåker sitasjonen og Svelvik kommune har løpende dialog med Fylkesmannen. Dette er en beklagelig situasjon, men det eneste vi kan gjøre nå er å vente på våren og en isfri fjord, avslutter Madsen.

Pumpestasjon ved Syvertsvollen

Bilde: Pumpestasjon ved Syvertsvollen bilde fra Google Maps