Under viser vi en komplett liste over vei- og gatenavn som endres. Det er Posten som bestemmer postnummerering i Norge. Så langt har vi ikke fått opplysninger om at de endres i ny kommune.

Samme postnummer

Det er kommet henvendelser til kommunen om postnummerinndelingen når Svelvik går sammen med Drammen og Nedre Eiker. Det er Posten som er bestemmende myndighet for postnummerering i Norge. Så langt har ikke Svelvik fått noen opplysninger om at dette endres i ny kommune. Den enkelte vil dermed beholde sitt postnummer inntil noe annet oppgis.

Se også sak om "Fra navnejobb til nyskilting"

Grensegaten

Bilde: Grensegaten skifter navn til Gamle Grensegaten

Vei- og gatenavn

Komplett oversikt over de nye vei- og gatenavnene som nå tas i bruk innenfor nåværende grenser av Svelvik kommune.

Bråtanveien blir Solhellinga
Damveien blir Isdamveien
Elveveien blir Knemsbekken
Fjeldsbyveien blir Rødlandsløkka
Fjellveien blir Fjellskrenten
Flata blir Labråten
Granlia blir Fjordutsikten
Grensegaten blir Gamle Grensegaten
Industrigaten blir Fredrik Bødtkers gate
Kikkutveien blir Sleavikbakken
Kirkegaten blir Kirkestredet
Kneiken blir Grønlikneiken
Kroksveien blir Sørkroksveien
Kongleveien blir Tømmeråsutsikten
Kroken blir Skarneskroken
Lindeveien blir Åsgaten
Mellomdammen blir Tørkopdammene
(samlenavn for Mellomdammen og Nerdammen)
Minkstien blir Minksvingen
Mårstien blir Mårsvingen
Nordbyveien blir Orvald Nordbys vei
Olleveien blir Einerveien
Skoglyveien blir Orelundveien
Skrenten blir Bergeråsveien
Solsvingen blir Nedre Sverstadveien
Strandveien blir Bergerbukta
Tverken blir Bergeråsveien (omadresseres)
Tyriveien blir Bergeråsveien (omadresseres)
Tårnveien blir Vanntårnveien
Vinkelveien blir Grundenveien
Vårveien blir Midtre Sverstadveien