Svelvik kommunes kulturpris deles ut hvert år under Svelvikdagene. Fristen er nå dessverre gått ut for å sende inn forslag på kandidater.

Hvem kan få kulturprisen?

Svelvik kommunes kulturpris deles ut til enkeltpersoner eller foreninger/lag som har gjort en betydningsfull kulturinnsats i kommunen.

Send inn forslag på kandidater

Du eller din forening oppfordres til å sende inn forslag på kandidater med en kort begrunnelse. Forslag til kandidater kan sendes i posten eller på E-post.

  • Post: Svelvik kommune, Åsgaten 24, 3060 Svelvik. Merk konvolutten: Kulturprisen 2019.
  • E-post:

Tidligere vinnere av Kulturprisen i Svelvik