Svelvik kommunes Kulturpris for 2017 gikk til Randi Soltvedt og Per Juul Høylie. To personer som har betydd mye for blant annet driften av Svelvik museum.

Det var to svært overraskede mottakere av årets Kulturpris, som ble delt ut av Kultur- og byutviklingsutvalgets leder, Ole Lønseth.

Kulturprisen 2017

- Dette var en overraskelse som jeg ikke hadde drømt om, men jeg er kjempe, kjempe glad for at vi har fått den, sa Randi Soltvedt.
Og Høylie fulgte opp med en stor takk.

Juryens begrunnelse:

Hun har styreverv i Svelvik museum og er medlem i Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Deltar i tilrettelegging angående tilbudet om seniordans. Hun har nedlagt mye arbeid med driften av Svelvik museum. Opp gjennom årene har hun tatt imot skoleklasser for omvisning på museet.

I det senere har hun også lagt til rette for eldre og demente slik at de har fått omvisning på museet, noe de har satt stor pris på. Det samme engasjementet legger hun for dagen når det gjelder eldre og sykes ved og vel.

Han er engasjert i historie, særskilt maritimt miljø og seilskuteepoken i Svelvik. Aktiv medlem i maritim gruppe og Svelvik museum. Han har også nedlagt et stort arbeid i driften av Svelvik museum, og er fortsatt meget aktiv. Hans enorme interesse og kunnskap om de gamle seilskutene fra Svelvik deler han velvillig med alle, både gjennom museet og i andre sammenhenger. Aldri nei, når det gjelder museet.

Kulturprisen 2017 tildeles Randi Soltvedt og Per Juul Høylie. De høstet stor applaus av et fullsatt amfi i Kirkeparken.

Tidligere mottakere av Kulturprisen