Årets Kulturpris går til Vidar Olsen. Han er genuint interessert i at Svelviks historie blir dokumentert, formidlet og bevart for ettertiden.

Fra senen i Kirkeparken ble den 34. kulturprisen i Svelvik delt ut av Ole Lønseth. Han er leder for Kultur og Byutviklingsutvalget i Svelvik kommune.

I over 20 år har Vidar Olsen vært aktiv innen kulturlivet i Svelvik, og spesielt i forbindelse med Nesbygda historielags drift og arrangement.

-  Kjennskap til et steds historie er viktig for å bygge lokal identitet og tilknytning, sier juryen.

Saken fortsetter under bildet.Kulturprisen 2018 til Vidar Olsen

BILDE: Vidar Olsen mottok diplom, laget av Jan Edvardsen og et bilde av kunstner Kikki Hovland. To flotte bevis!

Vidar Olsen har stått for innsamling av informasjon og utarbeidelse av flere historiske hefter. Blant annet til årlige bygdevandringer, om Nesbygda Kirke og industriutviklingen på Tørkop.

Han har vært initiativtaker til flere større arrangement som har inngått i Kulturminneuka i 2015 og 2017. Dette i samarbeid med historielagene på Berger, Sande, Tangen og Åskollen samt Skoger og Konnerud. Arrangementene har trukket mange historieinteresserte fra de ulike kommunene og vært en viktig møteplass.

Den nybakte Kulturpris-mottakeren er opptatt av å tilgjengeliggjøre historien. Og han har lagt ut Strømms gårdshistorie på Nesbygda historielags hjemmeside, nedlastbare for alle. http://www.nesbygdahistorielag.no/

Vidar Olsen har også hatt en svært sentral rolle i redaksjonskomiteen for den populære «Årboka» siden oppstarten i 2013. En bok som gis ut hvert år. Han sier i sin takketale at han har satt veldig pris på det arbeidet, fordi det har vært interessant og givende å få vite nye ting om egen kommune.

-   Det er veldig fint å få anerkjennelse for det arbeid som er gjort. Men dette er teamwork, selv om det ofte har vært meg som har frontet arbeidet som er gjort.

-   Lokalhistorie er viktig for vår egen identitet, ikke minst nå som vi skal bli del av en større enhet. Vi må tar vare på vår egen historie, sier Vidar Olsen.

Svelvik kommunes kulturpris ble delt ut første gang i 1985, til Aage Bryhn.  I dag ble prisen delt ut for 34. gang.

Les statuttene for Kulturprisen i Svelvik her 

Se tidligere mottakere av kulturprisen