Mange besøkende strømmer til Fossekleiva kultursenter og Kunst Rett Vest utstillingene. Uteområdene og den gamle fabrikkbygningen fylles med skuelystne og kunstinteresserte publikummere. Fellesutstillingen varer til og med 24. september, og førstkommende lørdag vil «vår egen» kunstner - Runi Langum stunt-tegne i fossen ved dammens utløp.

I 2014 var Kunst Rett Vest (KRV) starten på driften av Fossekleiva kultursenter og nå er de tilbake. Det er tydelig at KRV ser på Fossekleiva kultursenter som et veldig egnet sted siden det bare er tre år siden sist vi fikk arrangementet. Årets begivenhet markerer også videre satsing for kommunen på Fossekleiva kultursenter, som nå er tilrettelagt for helårsdrift. Det å ta Fossekleiva kultursenters 122-årige kulturhistorie inn i det nye, med oppsiktsvekkende kunstverk, er spennende.

Kunst rett vest åpning
Åpningen på Kunst Rett Vest trakk mye folk.

-   Vi i Svelvik kommune er veldig stolte av det som skjer i Fossekleiva kultursenter i disse dager, sier Eirin Nygård, kommunalsjef for kultur og byutvikling.

I perioden 2017-2020 er drift og utvikling av Fossekleiva kultursenter og Berger museum prioritert som satsningsområde for Svelvik kommune. Senteret skal fungere som navet i formidlingen av kunst, kultur og industrihistorien på Berger.

Senteret driftes og utvikles av Svelvik kommune, Sande kommune og Vestfoldmuseene i et samarbeid.

Inspirasjon fra Berger

Flere av utstillerne på KRV har blitt inspirert av tekstilhistorien og setter sin samtidskunst inn i historien på Berger. 

-  Kunstverket Chromatic Throws, laget av Marisa Ferrera er nå besluttet kjøpt inn. Og etter at utstillingen er ferdig vil det bli montert i Svelvik sentrum. Kunstverket er direkte inspirert av strukturen i de gamle vevemaskinene, og det formidler en historie som mange kjenner seg igjen i, sier prosjektleder for Kunst Rett Vest i Svelvik kommune Bente R. Andresen.

-  Vi ønsker å se Svelvik og Berger i en sammenheng, sier kulturrådgiver Andresen.

Bente R. Andresen. Kulturrådgiver i Svelvik kommune.
Bente R. Andresen. Kulturrådgiver i Svelvik kommune.

Stor nedslagsfelt

KRV ønsker å synliggjøre og styrke regionens utøvende kunstnere. Samtidig gir de publikum mulighet til å oppleve kunst på en annerledes måte, og det å få forståelse for prosessene som ligger bak de ferdige kunstverkene er også et mål.

Vestregionen har et stort nedslagsfelt og det gjør kunstnere i regionen oppmerksomme på Fossekleiva og ikke minst at KRV blir en fin arena for noen av de lokale kunstnere som kan stille ut på hjemmebane.

Chromatic Throws
Kunstverket som Svelvik kommune har kjøpt inn. Marisa Ferreiras Chromatic Throws.

Åpningen av Kunst Rett Vest