Et gammelt ønske om en kunstisbane i Svelvik, kan nå gå i oppfyllelse. Kommunestyret vedtok i junimøtet etablering av en kunstfrossen bane der asfaltbanen i deg ligger mellom Samfunnshuset og Tømmerås skole.

Kunstisbane i Svelvik

Ønsket har vært der, viljen har vært der, nå er det i langtidsbudsjettet også penger til en kunstisbane i Svelvik. Men en anbefalt banestørrelse på 30x60 m vil banen være stor nok til allsidig skøytelek, trening og til is-idretter som 7-er bandy, rinkbandy og ishockey.  I kombinasjon med kunstgress på sommeren vil kravene til 7-er fotball tilfredsstilles.

Det vil også være god plass til et tribuneanlegg, leskur, oppstillingsplass for utstyr til ispreparering, snø deponi og overvannshåndtering. Og selvfølgelig et mindre teknisk bygg. En kunstfrossen bane krever både maskineri og anlegg for vedlikehold.

Resten av arealene i området kan brukes til andre aktiviteter som sprint-løpebane for friidrett. Hvordan dette endelig blir, bestemmes på detaljplanleggingen er ferdig. Det ble i budsjettet før jul avsatt 8 millioner kroner til etablering av et slikt anlegg. I overslaget som kommunestyret får til vedtak, er prisen 8,7 millioner. I tillegg må det bevilges penger til drift. Hva det totalt vil koste må eventuelt utredes nærmere i detaljprosjektet. Men prisen forventes ikke å bli særlig høyere enn det som er antydet.

Tømmerås skole ser fram til å få en slik bane. De skriver i sin uttalelse:

- Anlegget vil legge til rette for positiv aktivitet i friminutt og i forbindelse med undervisning. Det er mange elever på samme flate, og det er en stor fordel at anlegget er stort nok og i avstand fra andre anlegg, som skateparken, med avgrensende soner og beplantning. Det gir god utnyttelse av skolens arealer. Skolene forventer også mindre hærverk og utenforskap, samt færre mobbesaker og konflikter som en følge av økt positiv aktivitet. 

Arbeidet med å planlegge og realisere kunstisbanen har foregått aktivt siden i fjor høst. Mange detaljer skal på plass, og et av kjernespørsmålene har vært om varmen et slikt anlegg produserer kan brukes til varmegjenvinning. Den muligheten vil gjøre anlegget dyrere, men mer miljøriktig. Prosjektet som nå skal behandles, har ikke dette med, men det åpnes like vel for at dette senere i prosjektet kan bli en mulighet.

Både skole, idrettsråd og andre høringsparter er positiv til anlegget, som betyr at Svelvik vil få et godt og moderne anlegg inn i den nye vintersportkommunen Drammen. Om prosessen går igjennom som ønsket, kan anlegget stå ferdig i løpet av et drøyt års tid.