I mai og juni holder Svelvikhuset gratis kurs for foreldre med barn i alderen 0 - 14 år. Kurset vil hjelpe deg å bli sikrere i foreldrerollen, og gi deg bedre grunnlag til å hjelpe barnet ditt når det har det vanskelig.

Alle barn har behov for trygge voksne for å utvikle seg på en positive måte

Tilknytningen, det vil si det emosjonelle båndet som dannes mellom barnet og omsorgspersonen, starter i spedbarnstiden og utvikler seg gjennom hele barndommen. Trygge barn er mer empatiske, opplever mer glede med foreldrene, søker foreldrene for hjelp når de har det vanskelig og har bedre selvfølelse.

COS kurset kan hjelpe deg/dere som foreldre til å forstå hvorfor barn oppfører seg slik de gjør. Alle foreldre vil oppleve at de strever i kommunikasjonen med barnet sitt, og være usikker på hvordan de best mulig kan møte barnets behov. Som forelder er det lett å føle seg rådvill og usikker, og ikke forstå hva barnet trenger fra deg. Kurset vil hjelpe deg til å bli mer sikker i foreldrerollen, og gi deg bedre grunnlag til å hjelpe barnet ditt når det har det vanskelig.


Saken fortsetter under bildet.Foreldre og barn

 

COS kurset tar for seg følgende temaer:

  • Hvordan observere, tolke og møte barnets behov
  • Hvordan støtte barnet i å regulere egne følelser
  • Hvordan håndtere situasjoner hvor barnet oppfører seg utfordrende
  • Hvordan takle egen frustrasjon i møte med barnet
  • Hvordan styrke båndet mellom deg og barnet ditt

Kurset holdes av Svelvikhuset, Forebyggende familieteam i Svelvik kommune.

Kursholdere: Anne Medby Helgesen, Frøydis Kosmo Synnevåg og Kirsti Brekke.

Hvor: Svelvikhuset, 3. etg. på Sykehjemmet                                       

Kurset går over 7 ganger, på disse datoene:
Mandag 7.05 og 14.05
Tirsdag 22.05
Mandag 28.05, 4.06, 1.06 og 18.06

Fra kl. 09:30 - 11:30
Kurset er gratis

Hvem kan delta: Foreldre med barn i alderen 0 - 14 år, som er innbyggere i Svelvik kommune.

Det blir 6 - 10 deltakere pr. kurs. Alle på kurset har taushetsplikt, og barn kan ikke delta.

Hvordan melde deg på: send mail til:

Send oss: navn, adresse, telefonnr, alder på barna, en setning om hvorfor du ønsker å melde deg/dere på.

Har du spørsmål om kurset: Ring Forebyggende familieteam på tlf: 481 88 413