Svelvik kommune har fått i oppgave å etablere landbrukskontor for Nye Drammen fra 1. januar 2019.

Det første året innebærer det å være landbrukskontor for kommunene Nedre Eiker, Drammen og Svelvik. Dagens løsning for de tre kommunene vil opphører i løpet av 2019. 

Det er så langt ansatt to personer; Geir Solli og Arvid Berge. De starter 1. desember og vil være operative fra 1. januar. Landbrukskontoret vil ha tilholdssted i Svelvik rådhus.

Geir Solli kommer fra Hamarøy, og er ansatt som avdelingsleder på landbrukskontoret. Geir har landbruksfaglig bakgrunn med videreutdanning innen naturbasert reiseliv. Han har lang erfaring fra landbrukskontor og fylkesmannens landbruksavdeling, og har i tillegg bred erfaring med næringsutvikling i landbruket.

Saken fortsetter under bildet.

Geir Solli
Bilde: Geir Solli avdelingsleder på landbrukskontoret.

Arvid Berge kommer fra Hardanger, men bor nå i Lier. Han har utdanning innen plantevitenskap og hagebruk, og har erfaring fra mat-, landbrukstilsyn og Landbruksdirektoratet.

Samlet vil disse to kunne dekke et bredt område innen landbruksforvaltningen, og samtidig tilføre mye nyttig erfaring.

Fra 1. januar 2020 vil landbrukskontoret gjelde for Nye Drammen.

Arvid Berge

Bilde: Arvid Berge.