Felleslegatet er en stiftelse som bestyres av Svelvik kommune og som kan yte støtte til veldedighetsformål eller videreutdanning, hovedsakelig innen landbruk.

  • Veldedighetsformål for Svelviks befolkning som spesielt tilgodeser pleietrengende personer, eller formål som ikke det ordinære hjelpeapparatet kan dekke.
  • Tilskudd i særskilte tilfeller hva gjelder utdanning innenfor landbruk/grønne næringer, samt annen videreutdanning.

Det inviteres til å søke midler for 2019 innen 3. oktober.

Søknad sendes til:
Svelvik kommune
Åsgaten 24
3060 Svelvik

Eller e-post merk søknaden «Felleslegatet 2019»

Blyant og korn

BILDE: Illustrasjonsbilde for søknad til Felleslegatet i Svelvik.