Tirsdag gikk starten for Svelvik sykehjems sertifisering som Livsgledehjem for eldre. Går alt etter planen er sykehjemmet sertifisert om ett år. En givende jobb står foran dem som skal gjennomføre de første fasene. Dette er ikke noe prosjekt, men en varig endring og utvikling.

Livsglede
BILDE: fra venstre, livsgledekonsulent Lillian Høyertun Lunden og livsglede sertifisør Frøydis Høyem. 
T-skjorten er lik den livsgledebarna har på seg når de besøker sykehjemmet.

Lev livet, livet ut, er ett av uttrykkene som ble brukt under tirsdagens Livsgledeseminar. Har du fritidsinteresser så er det urimelig om de skal opphøre selv om du flytter til sykehjemmet. Nå skal hver beboer kartlegges og det gjøres etter en bestemt mal. Livshistorien til den enkelte er helt sentral for å skape et meningsfylt liv livet ut. Kartleggingen bidrar til at de ansatte vet mer om beboeren og på den måten kan skape en mer meningsfylt hverdag.

-   Økt kvalitet på sykehjemstjenesten er målet med sertifiseringen.  Livsglede skaper vi sammen og sammen med andre, sier ordfører Andreas Muri, som åpnet seminaret på Fossekleiva kultursenter.

-    Vi gjør jo mye av disse tingene i dag også, sier avdelingsleder sykehjem og Jane Storli,

Hun roser de ansatte og forklarer videre at nå skal vi sette dette i system og vi skal kontrollere at det blir gjort, det er nytt.  

Lokalsamfunnet er viktige

Sykehjemmet har en rekke aktiviteter i dag, men nå skal aktivitetene tilpasses den enkelte. Elsker du fotball og er supporter for ett bestemt lag, da skal det inn i livsglede-kalendrene til fotballentusiasten. Kanskje får du med deg en ledsager på kampen, eller at noen passer på at tv blir slått på til rett tid og på riktig kanal. 

De ansatte på sykehjemmet vil sammen med frivillige, barn og unge, privat næringsliv, lag og foreninger lage planer som er individuelt tilpasset brukerne. Her blir det mulighet for mange å bidra. Barna på Ebbestad barnehage er allerede gledesspredere for beboerne på sykehjemmet.

Sertifisør og veileder Frøydis Høyem, vil være støttespiller for Svelvik sykehjem i sin jobb mot sertifisering. Hun hadde også noen solskinnshistorier å fortelle. Øyeblikk som oppstår når barnehagebarn og de eldre møttes. Det er ikke alle barn som har eldre slektninger rundt seg og da blir dette en vinn – vinn sitasjon når disse møtes. 

Dyr får en betydelig rolle i livsgledehjem. Det blir som at katten som bor på sykehjemmet har sin egen kalender for hvor han skulle være i løpet av uka.

 Synnøve Sæther og Annette Stenseng

BILDE: Assisterende kommunalsjef Synnøve Sæter og sokneprest Annette Stenseng, tok en fagprat i pausen. Kirken er en fast bidragsyter til en meningsfylt hverdag for beboerne på sykehjemmet.

Svelvik kommune er klare

Litt tidligere i år ble Lillian Høyertun Lunden ansatt som den første livsglede-konsulenten i kommunen. Det ble starten, i dag fikk resten av de ansatte på sykehjemmet en større forståelse av hva Livsglede for eldre innebærer. I tillegg til foredrag ble det praktisk jobbing og trening med hvordan kartleggingen skal gjennomføres.

 Salen var fylt til randen

BILDE: Salen var fylt med folk fra de frivillige, lag og foreninger, kriken og ansatte i Svelvik kommune.

Vi gjør nytte av andres erfaringer

Monica Samuelsen, livsgledekonsulent i Hole delte villig sine erfaringer med innføring av livsglede hjem i ett av Holes sykehjem. 

Vi forstår raskt at dette ikke bare handler om den enkelte beboer, men det skaper en meningsfylt hverdag for de som jobber der også. Samuelsen forteller at tidligere kunne det være vanskelig å rekruttere sykepleiere, men i dag er dette snudd, og sykepleiere henvender seg til dem for å få jobb.  Det skapes mer rom for å være kreativ på jobben, det kommer alle til gode.

-          Vi har fokus på hva folk liker, og her er tilbakemeldinger fra de pårørende betydningsfull, sier livsgledekonsulenten fra Hole.

Ingvild og Frøydis

Bilde: - De frivillige er viktige, sier rådgiver Ingvild Finstad her sammen med Frøydis Høyem.

Slik blir Svelvik sykehjem livsglede hjem

For å bli sertifisert må sykehjemmet lage et system for å oppfylle ni kriterier. Kriteriene er:

  • Alle ansatte ved virksomheten skal vite hva sertifiseringsordningen er, og hva deltagelse innebærer
  • Virksomheten skal legge til rett for at beboerne skal få mulighet til å opprettholde sine hobbyer og fritidssysler
  • Virksomheten skal legge til rett for samarbeid med skole, barnehage og organisasjoner i nærmiljøet
  • Virksomheten skal legge til rett for at beboeren får komme ut i frisk luft minst en gang hver uke
  • Virksomheten skal legge til rett for kontakt med dyr
  • Virksomheten skal legge til rett for sang, musikk og kultur i hverdagen
  • Virksomheten skal legge til rett for å skape en hyggelig ramme rundt måltidene
  • Virksomheten skal legge til rett for god kommunikasjon med pårørende
  • Virksomheten skal legge til rett for å trekke årstidene inn som en naturlig del av hverdagen

Systemet legges til virksomhetens allerede eksisterende systemer.  Det tas utgangspunkt i aktiviteter og tiltak som er gjennomførbare i en helt vanlig arbeidsdag uten ekstra bemanning. Det lages rutiner for aktivt å mobilisere nærmiljøet som skoler, barnehager, bedrifter, frivillige, lag og foreninger samt pårørende.