Navn skaper engasjement. Det viser responsen fra Svelviks innbyggere med all mulig tydelighet. Nesten 100 forslag er kommet til de 29 veier og gater i Svelvik som må skifte navn når tre kommuner blir én.

Mange av Svelviks innbyggere tok oppfordringen om å komme med navneforslag på alvor. Av de 29 veier og gater som må skifte navn har alle så nær som en fått forslag om nytt navn når fristen gikk ut 14. september. Det er bare Olleveien som nå mangler «lovlig» navneforslag. Med lovlig menes forslag på navn som ikke allerede er i bruk. Men de ansvarlige i navnekomiteen lover at også denne skal få et godt nytt navn.

- Vi har fått inn nye forslag jevnt og trutt.  Det har vært morsomt å se iderikdommen. Jeg er også imponert over hvor mye god lokalkunnskap som finnes, sier rådgiver Trondar Lien som er Svelviks administrative representant inn i navnearbeidet og den som har tatt i mot forslagene.

Saken fortsetter under bildet.

Trondar Lien

Bilde: Trondar Lien - Svelviks administrative representant inn i navnearbeidet.

Han forteller at det selvsagt er noen gater som har skapt større engasjement enn andre.

- Vi har fått en lang rekke forslag til nye navn til Strandveien på Berger. På Berger har også nytt navn til Kroksveien skapt engasjement. I sentrum har Industrigaten og Kirkegaten har fått flere gode forslag, så det blir helt sikkert mulig å finne gode navn.

Det vil nå bli en prosess fram til kommunestyret i Svelvik den 18. desember skal vedta de nye navnene. Alle forslag ble sendt til språkrådet for vurdering straks fristen var gått ut og de siste forslagene var kommet inn.   I tillegg er alle forslagene sendt ut til de to lokale i hver av de tre kommunene slik at de kan starte sitt vurderingsarbeid. I slutten av oktober skal de møtes i et felles møte og gi sin samlede vurdering av innkomne forslag.

Deretter vil politikerne både i Fellesnemnd og utvalg i kommunen får navnesaken til behandling. Da skulle alt være klart og nye navn være bestemt allerede ett år før ny kommune er etablert. På det året skal også nye skilt settes opp og en del av innbyggerne skal bli vant til sine nye adresser.

- Til nå har dette vært en svært positiv prosess, og  vi håper flest mulig blir fornøyd med det endelige resultatet, sier Lien.

Eksisterende navn

Forslag til nytt navn

Bråtanveien

 

Solhellinga
Bakkeboveien
Per Magnus vei

Damveien

 

Ellens vei
Isdamveien
Kilen

Elveveien

Vollen

Fjeldsbyveien

Rødlandløkka/ Rødlandløkkveien

Fjellveien

Fjellskrenten

Flata

Labråtan
Nøstrudveien

Granlia

 

Innlemmes i Utsikten
Åsen
Bergerly Hills
Åsveien
Granskauen
Granlia Terasse
Utsikten
Solveien
Yanadabado
Dollaråsen
Lykkegaten
Solsida
Furulund

Grensegaten

 

Gamle grensegaten
Grenseveien
Randveien

Industrigaten

 

Fredrik Bødtkers gate
Tollgata
Sjøveien
Sjøbodgata
Tollsmauet
Idyllen
Marinegaten
Marinagaten
Marinasmetten
Marinastubben
Bødtkersgate
Reimaveioen/-gaten/Reima

Industriveien

Snekkergaten

Kikkutveien

Sleavikbakken
Høyveien

Kirkegaten

 

Aage Bryhns gate
St. Nicolaigate
Kirkestredet
Museumsgaten/-a
Munkegata
St. Nicolaigate
Strømmen kirkevei

Kirkeveien

Kirkebakken
Kjærlighetsstien
Harry Voss’ vei
Gamle Kirkegat6en
Kirkegårdsveien
Minnegaten

Kneiken

Brattbakken

Kongleveien

Tømmeråsutsikten
Skredderåsen
Skredderdalen
Storåsveien
Heia

Kroken

Skarneskroken
Krokstien

Kroksveien

 

Sørkroksveien
Kroksbukta
Sørkroksveien
Tversaveien
Fraktmann Pettersens vei
Krok allé

Krokåsveien

Sørkroksveien

Liaveien (Dra men)

Strøm terrasse

Lindeveien

Åslygaten
Postveien

Mellom-dammen

Tørkopdammen
Midtre Tørkopdam

Minkstien

Revkroken

Mårstien

Mårstien

Nymåneveien
Mårsvingen

Nerdammen

Tørkopdammen
Nedre Tørkopdam
Skauveien ev  Tangenveien

Nordbyveien

Heidalen
Knivestranda
Grønliakneiken

Olleveien

Tunveien

Skoglyveien

Orlundstien/-bakken
Elgtråkket

Skrenten

 

Knekken
Innlemmes i Kringsjåveien
Trimveien

Solsvingen

Fjordsvingen

Strandveien

 

Blindsandveien
Bergerbukta
Strandlinja
Strandpromenaden
Sommerveien
Sjøveien
Berger strand
Vil beholde uforandret
Kjørestranda
Bergerstranda
Gamle strandvei
Blindsand
el. innlemmes i Bryggeveien

Tårnveien

 

Tangenhavna
Tangenveien (forlengelse)
Skauveien (forlengelse av)
Orvald Nordbys vei
Spirveien

Tyriveien

Furulund(en)

Vinkelveien

 

Nedre Gruenvei
Gruenveien
Grunden
Sukkerbiten

Vårveien

 

Nedre Sverstadvei
Spirene
Lille Sverstadvei

Åpent forslag til bruk der det ellers ikke finnes forslag

Betzy Kjeldbergsgate/vei
Elias Kræmmersgate/vei
Anthon B. Nilsensgate
Aage Bryhnsgate/vei
Jens B. Jensensgate/vei

Listen over veinavn for alle tre kommunene.