Ordføreren inviterer til markering av frigjørings- og veterandagen 8.mai. Alle innbyggerne inviteres til den offisielle markeringen som finner sted på Batteriøya kl. 18:00. Som veteransoldat hjemmehørende i Svelvik er du spesielt invitert til markeringen.

Særskilt markering for veteransoldater

Ordfører inviterer veteransoldater til markeringen av dagen på rådhuset umiddelbart etter markeringen på Batteriøya. Vi ønsker tilbakemelding så snart som mulig på hvem som ønsker å delta på dette. Påmeldingsfristen var 26.04.19, men er utsatt til 2. mai.

  • Påmelding til markeringen for veteransoldater på rådhuset skjer til Bente R. Andresen på telefon: 996 36 925

Offisiell markering for alle på Batteriøya

Svelvik musikkorps spiller ved Svelvik kirke klokka 17.30. Der blir det bekransning. Den videre markeringen foregår på Batteriøya.

Batteriøya klokka 18.00

  • Svelvik musikkorps spiller
  • Tale ved ordfører
  • Tale ved representant fra Heimevernet (HV-01)
  • Musikalsk innslag ved Svelvik musikkorps og Svelvik mannskor
  • Batteriøyas Vel presenterer og redegjør for nye forsvarshistoriske elementer på Batteriøya og gjenskaping av orografen på Ryggen, Verket.
  • «Ja vi elsker»
  • Markeringen avsluttes med 3-skudds salutt fra Svelvigen Sjøbatteri 

Batteriøyas Vel har salg av kaffe, vafler, pølser og mineralvann.